Sectie Cognitieve Psychologie


Heeft u zich ooit afgevraagd waarom u soms bepaalde dingen niet ziet die toch duidelijk zichtbaar zijn? Het Cognitieve Psychologie laboratorium van de Vrije Universiteit onderzoekt hoe we onze  aandacht richten in de visuele wereld. Waarom wordt onze aandacht getrokken door sommige objecten, terwijl we andere, duidelijk zichtbare objecten soms volledig over het hoofd zien. Welke fundamentele cognitieve processen bepalen waar we ons bewust van worden? Om een antwoord te vinden op deze vragen doen we onderzoek naar aandacht en haar relatie tot waarneming, geheugen en emotie. We meten de reactiesnelheid van mensen, oogbewegingen en kijken naar het actieve brein door middel van EEG en fMRI. Met de fundamentele inzichten die ons dit opleveren ontwikkelen we neurobiologisch plausibele modellen die het mogelijk maken om het menselijk gedrag te begrijpen, te verklaren en te voorspellen. Deze kennis wordt ook gebruikt voor het oplossen van problemen in het dagelijks leven met betrekking tot ontwerp en ergonomie, verkeer, en andere perceptuele inschattingen. 

Bekijk de website van VUpsy voor actueel nieuws, evenementen en onderzoek.