Universiteitshoogleraar: Jelle Jolles

Je kunt een geweldig brein hebben, maar zonder steun, sturing en inspiratie door anderen kom je nergens. Neuropsycholoog Jelle Jolles, sinds 2013 universiteitshoogleraar, zet alles op alles om jongeren tot bloei te laten komen door in te zetten op optimale ontplooiing. Inspirerend onderwijs en een goede opvoeding zijn daarvoor onontbeerlijk.

Je kunt tegenwoordig zien hoe je hersenen een rekensommetje te lijf gaan. Dankzij neuroimaging kun je er gewoon een plaatje van maken. We weten steeds meer over hoe ons brein werkt, zich ontwikkelt en wat er allemaal mis kan gaan. Hoogleraar Jelle Jolles heeft daar zelf de afgelopen 30 jaar een grote bijdrage aan geleverd met de onderzoeksafdelingen die hij opzette.
Toch relativeert hij de kennis over hoe onze hersenen functioneren: “De mens is meer dan zijn brein. Je genen bepalen alleen je uitgroeimogelijkheid. Je kunt kinderen, tieners, volwassenen, ouderen heel veel verder brengen door hen te leren goed om te gaan met wat het leven hen geeft. Neem Ranomi Kromowidjojo. Ze heeft de ideale bouw voor een topzwemster, maar ze was het nooit geworden als ze niet op schoolzwemmen had gemogen, als ze niet jarenlang had getraind, geen steun had gehad van haar omgeving, als niemand haar had geleerd om tegen haar verlies te kunnen.” 

Als Universiteitshoogleraar geeft Jelle Jolles leiding aan het onderzoeksprogramma Brein, Leren & Ontplooiing binnen het onderzoeksinstituut Learn!

Lees meer over het onderzoek Brein, Leren & Ontplooiing