Waarom kies je voor een opleiding bij de VU


Bekijk de film van de VU, waarin duidelijk wordt waar de VU voor staat.

Goede organisatie onderwijs

De VU staat bekend om de goede organisatie van het onderwijs en de serieuze benadering van studenten. Dit helpt je je studie met goed gevolg af te ronden.

Sport en Cultuur

De VU heeft als universiteit verschillende sportcentra en biedt het hele studiejaar lezingen, debatten, theater, muziek, cursussen en meer aan.

Mogelijkheden om in het buitenland te studeren

Wil je een periode in het buitenland studeren? Er zijn binnen alle specialisaties diverse mogelijkheden. De afdelingen onderhouden goede contacten met buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Er is een contactpersoon voor Internationalisering waar je met al je vragen terecht kunt.
Lees hier meer over studeren in het buitenland.

Kleinschalig onderwijs

Op onze faculteit wordt, naast grote hoorcolleges, veel kleinschalig onderwijs gegeven. Door deze kleinschaligheid is er gemakkelijk contact tussen studenten en docenten.

Tijd voor begeleiding

Persoonlijke aandacht is belangrijk bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Het eerste halfjaar van de opleiding Bewegingswetenschappen start met de cursus “Academische Verkenningen”, waaraan een tutoraat is verbonden. De tutor is je eerste aanspreekpunt en kan je, indien nodig, verwijzen naar bijvoorbeeld de studieadviseur.

Vanaf het begin van je studie Psychologie, Pedagogische wetenschappen en de Universitaire Pabo kun je bij de eerstejaars studieadviseur terecht voor studiebegeleiding of persoonlijke zaken. Daarnaast heb je het eerste halfjaar een persoonlijke mentor, die je eerste aanspreekpunt is voor studiegerelateerde zaken. Deze mentor is tevens je werkcollegedocent bij Methodologie 1.

Studieverenigingen

Er is een zeer actieve studievereniging, de VSPVU, voor studenten Psychologie en Pedagogiek. De VSPVU organiseert excursies, lezingen, feesten, koopt studieboeken goedkoop in, verspreidt uittreksels en tentamenbundels en geeft een eigen blad uit. De Vereniging in Beweging (VIB) is een actieve en gezellige studievereniging voor studenten Bewegingswetenschappen. Zij organiseert borrels, een gala, de Ouderdag en sportactiviteiten. Bij de VIB koop je tegen gereduceerde prijs je studieboeken.