Studentenorganisaties

Bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen kunnen studenten, afhankelijk van hun interesse, aansluiten bij verschillende studentenorganisaties. V.I.B. (Bewegingswetenschappen) en VSPVU (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) zijn de studieverenigingen die verbonden zijn aan de FGB. Bij studieverenigingen ligt het accent meestal op gezelligheid en ontspanning. Daarnaast organiseren de studieverenigingen af en toe inhoudelijke activiteiten voor studenten van je eigen faculteit. Als je zelf actief wordt in een vereniging, kun je meedoen in commissies. Je kunt helpen bij het organiseren van excursies of bij de redactie van het verenigingsblad gaan.

Naast V.I.B. en VSPVU is er een tweetal organisaties binnen de FGB die zich bezig houden met het behartigen van de belangen van de studenten: de Facultaire Studentenraad (FSR) en de F.S.O.G.B. Klik op één van de studentenorganisaties in het menu links voor meer informatie.