Facultaire Studentenraad (FSR) Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

FSR-2018-2019 

Achter v.l.n.r. Bob Timmer (Voorzitter, Coördinator PW) & Lars in ‘t Veld ( Coördinator BW)
Midden v.l.n.r. Pim Stokkel (Penningmeester), Imke Driessen (Algemeen lid) & Gijs Gosselink (Vice-voorzitter)
Voor v.l.n.r. Nadine Logt (Secretaris) & Antonia Demann (PR, Coördinator Psy)

Wat is de FSR?

De FSR is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit zeven studenten van verschillende opleidingen aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. De FSR is er om de belangen van de student te behartigen binnen de faculteit. Dit houdt in dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in beslissingen die over de faculteit genomen worden. Om dit te bewerkstelligen is de FSR aanwezig bij vergaderingen van het Faculteitsbestuur, waar zij hun medezeggenschap laten gelden. Input vanuit de student is hierbij heel belangrijk. Met die input kunnen we zoveel mogelijk voor de studenten betekenen.

Bij de FSR kun je terecht met vragen, suggesties, ideeën of klachten over:

  • Faciliteiten: computers, printers, de kantine en collegezalen
  • Onderwijs: vragen over vakken, oneerlijke behandeling en klachten over docenten
  • Andere zaken die zich afspelen op de faculteit

Hoe kun je de FSR bereiken?