Docent/opleider zorg

Opleidingen en cursussen voor zorgdocenten en praktijkbegeleiders

Topbanner_Zorgonderwijs

img_bullet_redMaster docent HGZO
Een door de NVAO geaccrediteerde hbo-master die opleidt tot innoverende zorgdocent.
img_bullet_redLeergangen Opleiden in de zorg I en II
Bent u zorgdocent of praktijkopleider/begeleider in een zorginstelling? De twee leergangen bestaan uit verschillende modules waarmee u zelf een vakgericht professionaliseringstraject kunt samenstellen.
img_bullet_redBasiskwalificatie Examinering (BKE)
In de bijeenkomsten staan de verschillende fasen van de toetscyclus centraal. U vervaardigt een adequaat ingerichte toets, die aansluit bij het beleid van de instelling.
img_bullet_redBreinprikkelend Presenteren
Wat gebeurt er in het brein van toehoorders tijdens een presentatie? U krijgt inzicht in effectieve presentatievormen op basis van relevante hersenstructuren.
img_bullet_redCoaching van studenten
U leert verschillende niveaus van communiceren herkennen en gebruiken, zoals: verhelderen en confronteren, valkuilen en flow, grenzen stellen en authentiek coachen.
img_bullet_redDigitale media in het onderwijs
Ga aan de slag door je onderwijs met diverse digitale media te verrijken. Deze module uit de leergang Opleiden in de zorg II is ook los te volgen.
img_bullet_redMotiverend begeleiden
Lukt het uw studenten een gewenste beroepshouding aan te nemen en naar ander gedrag te begeleiden? Motivational interviewing is een effectieve techniek.

Maatwerk

Wilt u een team medewerkers of een afdeling bijscholen of trainen? De VU kan een op maat gemaakt en/of incompany scholing traject verzorgen. Precies afgestemd op de individuele of organisatievraag. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met Geert Buijtenweg, wn. teamleider Zorg, Sport en Veiligheid, geert.buijtenweg@vu.nl of 020 598 8609.