Terugblik - presentaties HGZO Congres 2016

Heb je het HGZO-congres 2016 gemist, of wil je de presentaties uit de verschillende infoshops en workshops nog eens doorlezen? Op deze pagina kun je de presentaties downloaden die de revue passeerden tijdens het HGZO-Congres 2016.

Laatste update: donderdag 14 april 2016

Infoshops


Onderzoek naar een beoordelingsinstrument van het kritisch denken achter
evidence-based besluitvorming (.pdf)    
Erica Baarends, Marike Hendriks

Leer en Innovatie Netwerk (.pdf)
Carin de Boer, Janneke Willemse

Omgaan met feedback: de weerbare student (.pdf)
Marcel Bruist

De kracht van talenten: de veelzijdige meerwaarde van docenten verpleegkunde in de praktijk (.pdf)
Katrin Gillis, Ann De Block   

Bedside briefing: een interventiestudie (.pdf)
Stef Janssens

Buddy bij de wieg (.pdf)
Wendy Schoeters

Concept mapping en klinisch redeneren, een uitdagende manier van leren en
doceren (.pdf)
Paul Verhees

Aan de slag met het nieuwe leren in aansluiting op Bachelor Nursing 2020 (.pdf)
Wies ter Veld, Bianca van de Pol

Summatief toetsen in de cloud! Kan dat?  (.pdf)
Extra document: Project Expert Groep Toetsing (.pdf) 
Sigrid Vermin, Michel Spijkerman

Samen leren in Learning Communities  (.pdf nog niet beschikbaar) 
Christian Wallner, Willeke Baronner


Workshops


Effectief aan de slag – belangrijk vs. urgent! (.pdf nog niet beschikbaar) 
Martin Beld

Aan de slag met probleemoplossend innoveren! (.pdf) 
Jirka Born, Stan Buis

Coachen van studenten bij het uitvoeren van verpleeg-technische vaardigheden in
een snel evoluerende zorgom-geving (.pdf)
Stef Janssens, Véronique Fromont

EBP, wat moet je er mee? (.pdf) 
Wouter Dijkshoorn, Marthe Heitbrink

Bundel de kwaliteiten. Samenwerkend leren in succesvolle projectgroepen! (.pdf)    
Allard Gerritsen, Marijke Leijdekkers

Aan de slag met de voorbereiding (.pdf) 
Judith Gerritsen, Liesbeth Neeskens

Beeldend Presenteren (.pdf)    
Levi Heimans, Lieke Hollander, Nicole Siers

Aan de slag met de toetscyclus! (.pdf) 
Mary Herboldt-Soudant, Susan Voogd

Doceren is net topsport: Zelfregulatie (.pdf) 
Vana Hutter

Hoe InterProfessioneel Werkt je student? (.pdf) 
Saskia Kattemölle, Daniëlle Verschuren

Aan de slag met meerkeuzevragen (.pdf) 
Marit Praagman, Susan Voogd

Agressie: hoe ga ik er mee om? (.pdf) 
Peter Renden

Presteren onder druk: hoe leer je dat? (.pdf)   
Peter Renden

Creatief onderwijzen: de leerwerkplek (.pdf) 
Wendy Schoeters

Ontmoet de student op je eigen podium; theatertechnieken in het onderwijs (.pdf)   
Rinus van der Schoof, Boudewijn Visscher

Dialogisch communiceren (.pdf)
Bernadette Snijders Blok, Joop Boukes

ICT-innovaties voor het Zorg-Onderwijs:    
Vakdidactische mogelijkheden van de Robot en Virtual Reality (.pdf nog niet beschikbaar) 
Wim Trooster, Cor Niks, Mariet Breeschoten

Hoe ontmoeten óntmoeten wordt: werkvormen die verbondenheid faciliteren (.pdf)   
Jeroen Weber, Levi Heimans

Waarom ‘zwijgende’ studenten niet praten – breek hen de bek maar open (.pdf)
Coen Winkelman