HGZO-congres

Ieder voorjaar organiseert het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (voorheen o.a. EXPOSZ) het HGZO-congres. Het congres richt zich op iedereen die betrokken is bij het hoger gezondheidszorg onderwijs (HGZO) maar ook zeker op docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en praktijkopleidingen. Dit congres biedt docenten al bijna 20 jaar de mogelijkheid om in twee dagen weer op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen.

Opzet

Elk jaar staat er een thema centraal. Op beide congresdagen is er een plenaire lezing. Hierbij gaat de spreker in op het centrale thema en plaatst actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de gezondheidszorg in een breder kader. Naast de lezingen zijn er infoshops, workshops en onderzoeksrondes. Het congres kent een ‘voor en door elkaar’-principe. Dit betekent dat deelnemers aan het congres ook zelf bijdragen verzorgen. Hierdoor kan men laagdrempelig informatie en ervaringen uitwisselen en zo elkaar inspireren. Naast alle inhoudelijke activiteiten is er ook volop ruimte voor informeel contact tijdens de lunches, de borrels, het diner en een altijd verrassend avondprogramma.

HGZO-Congres 2018 ICT: wat doen we ermee?

Datum: 22 en 23 maart 2018.
Langzaam maar zeker is ICT een steeds groter deel gaan uitmaken van het zorgonderwijs. Docenten hebben een rijke variatie aan digitale werkvormen tot hun beschikking en kunnen  toetsing verregaand automatiseren. Studenten hebben (te?) veel digitale informatiebronnen tot hun beschikking. ICT biedt veel kansen om het zorgonderwijs te verrijken of verbeteren, maar roept ook de nodige vragen op. Tijdens dit congres brengen wij deelnemers helemaal op de hoogte van de 'state of the art' als het gaat om ICT in het zorgonderwijs. Lees meer >

Terugblik
Een terugblik op HGZO-congres 2016 en 2017.

Congresorganisatie en inlichtingen

Sjoukje Colenbrander (secretariaat)

s.colenbrander@vu.nl
(020) 59 86903

Judith Gerritsen
j.m.gerritsen@vu.nl