Trainingen

Basistraining voor professionals die te maken hebben met agressie

Na deze training is de professional in staat om:
 • uit te leggen wat de invloed van stress is op aandacht, interpretatie en gedrag;
 • onderscheid te maken tussen verschillende vormen van agressie en de bijbehorende signalen in een vroeg stadium te herkennen;
 • te omschrijven welke reflexen hij/zij van nature laat zien in bedreigende situaties;
 • natuurlijke reflexen effectief in te zetten in bedreigende situaties;
 • (potentiële) geweldsituaties te de-escaleren door effectief gebruik te maken van communicatie, positionering, hulp van anderen en, indien nodig, fysieke vaardigheden;
 • zichzelf in ge-escaleerde situaties te verdedigen;
 • zijn/haar aanpak af te stemmen op de vorm van agressie en de ernst van de situatie;
 • zijn/haar persoonlijke kwaliteiten te verwoorden m.b.t. optreden in bedreigende situaties;
 • een aanpak te gebruiken die aansluit bij zijn/haar persoonlijke kwaliteiten;
 • te handelen binnen de kaders van de wet.

Train-de-trainer: opleidingen voor docenten van professionals die te maken hebben met agressie

 • Level 1: Zij geven de lessen aan politiemedewerkers op basis van gemaakte lesplannen. Na de opleiding kunnen zij uitleggen wat de rol van stress is in het handelen van mensen, hoe die invloed ingebed moet worden in training, hoe vaardigheid in die omstandigheden ontwikkeld kan worden en hoe veiligheid gewaarborgd blijft.
 • Level 2: Zij worden verantwoordelijk voor de lesplannen waarin invulling gegeven wordt aan de trainingen om de van te voren gestelde trainingsdoelen te bereiken. Na de opleiding kunnen zij lesplannen vormgeven op onder andere de lesdoelen, de te trainen procedures en principes en hoe die onder stress gebruikt kunnen worden, de casuïstiek met het niveau van dreiging, het gedrag dat van een verdachte verwacht wordt, de variaties die kunnen worden aangebracht en de spelregels met betrekking tot veiligheid. Zij kunnen trainingen beoordelen en collega’s van feedback voorzien met betrekking tot de gewenste invulling en begeleiding van trainingen.
 • Level 3: Zij worden verantwoordelijk voor de kwaliteitsgarantie van de lessen, coaching van collega’s, formuleren van doelstellingen en ontwikkelen van  nieuwe onderwijsvormen. Na de opleiding kunnen zij de vragen en wensen vanuit het korps omzetten in trainingsdoelstellingen, lesvormen ontwikkelen (samen met level 2 collega’s) die nodig zijn om deze doelen te behalen, lesplannen beoordelen en collega’s daarop van feedback voorzien. Ze weten ‘van de hoed en de rand’ op het gebied van stress en vormen daardoor een informatiebron voor collega’s die de lessen bedenken en uitvoeren.

Maatwerk en incompany

Onze dienstverlening is op maat gemaakt. Precies afgestemd op de individuele of organisatievraag. Over alle leervragen die je hebt, gaan we graag in gesprek. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met Vana Hutter, v.hutter@vu.nl, telefoonnummer 020 598 8624.