Omgaan met agressie en stressvolle situaties

Effectief én veilig trainen van omgaan met agressie

Binnen de VU wordt al meer dan 10 jaar gericht onderzoek gedaan naar presteren en trainen onder druk, bijvoorbeeld in bedreigende situaties door verbaal of fysiek geweld. Een van de belangrijke bevindingen is: door het context gerelateerd trainen van medewerkers in ‘stressvolle’ omstandigheden worden zij structureel vaardiger in het omgaan met agressie tijdens het werk. Tijdens bedreigende situaties heeft stress een dermate grote invloed op onze aandacht, interpretatie en handelen, dat de aanwezigheid van stressvolle omstandigheden tijdens een training een absolute randvoorwaarde is om goede prestaties in de praktijk te waarborgen. Met andere woorden: presteren onder druk kun je leren.

Agressie op het werk is maatschappelijk probleem

Ieder jaar krijgen miljoenen Nederlanders te maken met agressie tijdens het uitoefen van hun werk. Het gaat om zowel verbaal als fysiek geweld tegen bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel, treinconducteurs, (politie)ambtenaren, brandweerlieden, jeugdzorgwerkers en medewerkers in zorginstellingen. De gevolgen voor het persoonlijk welzijn van de betrokken personen zijn vaak groot. Medewerkers die agressie meemaken op het werk zijn vaak verminderd inzetbaar en lopen een grotere kans op voortijdige uitval uit het arbeidsproces. Ook zorgt het voor meer onrust, ontevredenheid op de werkvloer en maatschappelijke beroering.

Effectief: trainingssituatie onder stressvolle omstandigheden

Effectief en adequaat omgaan met bedreigende of spannende situaties is lastig. Dreiging en spanning veroorzaken stress en dat heeft grote invloed op handelingen zoals een situatie de-escaleren, jezelf verdedigen of iemand aanhouden. 

Met de trainingen van de VU leren professionals in risicovolle beroepsgroepen om effectief te handelen in geweldssituaties. Docenten leren om de ontwikkelde methodiek in hun trainingen te gebruiken. Via wetenschappelijk experimenten is veel kennis opgedaan op het gebied van presteren onder stress en is de effectiviteit van de ontwikkelde trainingsmethodiek bewezen. Er zijn trainingsprogramma’s ontwikkeld die voor elke beroepsgroep of organisatie op maat gemaakt kunnen worden.

Inhoudelijke kennis en vakdidactiek

Het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen heeft expertise op het gebied van ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijsprogramma’s gericht op duurzame gedragsverandering. In samenwerking met SCI (Safe College) vertalen wij de wetenschappelijk onderbouwde kennis naar beroepspraktijkgerichte trainingen en adviezen.

Voor wie?

De belangrijkste risicogroepen voor externe agressie bestaan uit politie en justitie, gezondheids- en welzijnszorg, voortgezet onderwijs. Ook in andere sectoren kunnen medewerkers te maken hebben met agressie, zoals  medewerkers van winkels en horecagelegenheden.

Maatwerk en incompany

Onze dienstverlening is op maat gemaakt. Precies afgestemd op de individuele of organisatievraag. Over alle leervragen die je hebt, gaan we graag in gesprek. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met Vana Hutter, v.hutter@vu.nl, telefoonnummer 020 598 8624.