Wim Maas

Wim Maas
+31 20 59 81511
10a00z
w.maas@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
Senior teaching staff
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Wim Maas studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn publicaties liggen op het terrein van de literatuurgeschiedenis en –didactiek. Binnen het onderwijscentrum is Wim vakdidacticus Nederlands en begeleidt hij praktijkonderzoeken. Daarnaast werkt hij als docent Nederlands en ckv (culturele en kunstzinnige vorming) aan de CSG Jan Arentsz in Alkmaar.

Expertise

  • Literatuuronderwijs
  • CKV

Onderwijs

  • Vakdidactiek Nederlands (met name literatuuronderwijs)
  • CKV

Onderzoek

  • Biografisch (Jacques Gans en Bert Bakker (in voorbereiding))
  • Tijdschriftonderzoek

Projecten

Biografie Bert Bakker

Lidmaatschappen

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Publicaties

In boekvorm:

‘Als het moet, alleen tegen de geheele wereld’. De briefwisseling tussen Jacques Gans en E. Du Perron 1933-1936. Amsterdam 2006. Stichting Neerlandistiek VU

Jacques Gans. Biografie. Amsterdam 2002. de Prom.

De onbestrafte zonde van Jacques Gans.Een bloemlezing uit Ce vice impuni, la lecture. Amsterdam 1992. Stichting Neerlandistiek VU. Opdracht Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Nescio en de man die uitvreter wilde worden. Amsterdam 1992. Bas Lubberhuizen, Nescio-cahier 1 (2e druk in 1993).

Artikelen:

• ‘H.J.A. Hofland’. In: Kritisch Literatuur Lexicon, Groningen, Martinus Nijhoff, mei 2013 (12 pp.).

• ‘Jan Campert’. In: Kritisch Literatuur Lexicon, Groningen, Martinus Nijhoff, mei 2010 (9 pp.).

• Samen met prof. dr. D.H. Schram, ‘Volwaardig literair onderzoek op de middelbare school. Een reële optie’. In Levende Talen Magazine 95, september 2008, pp. 35-36

• ‘Geen slappe thee, maar espresso! Randvoorwaarden voor literatuurgeschiedenis op de havo’. In: Levende Talen Magazine, themanummer over literatuurgeschiedenis op de havo, januari 2008, pp. 7-9.

• ‘”Ik moest prins van Asturië zijn of God weet wie, maar geen schrijver”. Bert Bakker als literator’. In: Zacht Lawijd jrg. 7, nr.1, voorjaar 2008, pp.216-233.

Overige activiteiten

Voorzitter opleidingscommissie

Links

LinkedIn