Drs. S. (Sebastiaan) Dönszelmann

Sebastiaan Dönszelmann
+31 20 59 89220
10a00z
s.donszelmann@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
Senior teaching staff
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Sebastiaan Dönszelmann is sinds 2004 verbonden aan de universitaire lerarenopleiding van de VU. Als vakdidacticus moderne vreemde talen en als algemeen opleider voor de rol van Uitvoerder in de klas verzorgt hij colleges in de lerarenopleiding. Daarnaast traint hij (talen)docenten, mentoren, schoolleiders, docentenbegeleiders en -opleiders. Sebastiaan is velon-geregistreerd lerarenopleider.
Hij zette de Nederlandse AIM-scholingslijn voor docenten Frans op en is verantwoordelijk voor de module Voortgezette Coaching binnen de Opleiding voor Lerarenopleiders van de VU.
Van 1999 tot 2012 was Sebastiaan ook werkzaam als docent Frans en als afdelingsleider op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam en later op het Cygnus Gymnasium.
Sinds september 2014 werkt Sebastiaan aan vakdidactisch promotieonderzoek met als titel: Duurzaam Doeltaalgebruik in het voortgezet onderwijs.

Expertise

 • Initiële taalontwikkeling MVT-didactiek
 • Doeltaalgebruik in de MVT-les in het voortgezet onderwijs
 • Begeleidingsvaardigheden en opleidingsvaardigheden VO-docenten
 • Advisering schoolorganisatie en personeelsbeleid

Onderwijs

 • Post-master:
  • Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen
   Rol van Uitvoerder voor de klas (algemene didactiek)
 • Training: 
  • Begeleiding van jonge en ervaren docenten op de werkvloer, onderwijsorganisatie en management
   Training van leerling- en docentenbegeleiders in het voortgezet onderwijs
   Begeleiding van professionalisering jonge docenten

Onderzoek

Promotieonderzoek naar doeltaalgebruik in het reguliere moderne vreemde talen onderwijs

Projecten

Letteren-Lerarenopleiding project aan de VU ‘SchoolTalenProject ’, gericht op leerlingen, docenten en opleiders moderne talen. Dit project valt binnen de overheidskaders van Meer hoger opgeleide docenten voor de VO-klas.

Links

LinkedIn