H.C.M.P. Herboldt-Soudant (Mary)

11a00z
h.c.m.p.herboldt-soudant@vu.nl
faculteit der bètawetenschappen ( natuur- & sterrenkunde )

» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Mary Herboldt-Soudant kent een lange loopbaan in het onderwijs. Zij studeerde voedingswetenschappen aan de Universiteit van Wageningen en Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool Zuyd. Sinds 1974 is zij werkzaam als docent Hoger Gezondheidszorgonderwijs in het HBO. Vanaf 1983 is zij betrokken bij het opleiden van eerstegraads docenten voor het Hoger Gezondheidszorgonderwijs. In eerste instantie bij de Universiteit van Maastricht en vanaf mei 2006 bij EXPOSZ, verbonden aan de faculteit der Bewegingswetenschappen. Binnen het onderwijscentrum is Mary opleider en onderwijsadviseur.

Expertise

Mary maakt deel uit van de expertgroep Toetsen. Op dit moment is deze groep vooral gericht op het ontwikkelen en verzorgen van interne en externe BKE trajecten.

Als onderwijsadviseur heeft zij zorgopleidingen begeleid bij curriculumherzieningen.

Onderwijs

Mary verzorgt onderwijs aan de eerstegraads Docentenopleiding HGZO. De lessen die zij verzorgt zijn met name op het gebied van onderwijsontwerpen, onderwijs ontwikkelen en toetsen. Daarnaast verzorgt zij en interne en externe didactische professionaliseringstrajecten voor docenten (BKO en BUD).

Overige activiteiten

Mary is curriculumcoördinator van de eerstegraads Docentenopleiding HGZO en stagecoördinator van de eerstegraads Docentenopleiding HGZO en de master docent HGZO.

Links

LinkedIn
Research Portal