Martine Melein

Martine Melein foto
+31 20 59 83634
11a00z
m.m.melein@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( universitair centrum voor gedrag en bewegen )
Coördinator bedrijfsvoering
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Martine Melein ondersteunt de teamleider en de teamleden van het VO-team. Ze staat paraat met woord en daad bij vragen over IT, HRM, Finance, overige faciliteiten en alles wat het werk efficiënter en plezieriger maakt. Ze doet het offerte-beheer voor het VO-team.

Expertise

Naast haar ervaring op het gebied van office management en onderwijscoördinatie, heeft Martine een doctoraal in de Archeologie van Mesopotamië en een eerstegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer.

Onderzoek

Naast haar werk als office manager is Martine bezig met de afronding van haar proefschrift “Iron oxides rock – an interdisciplinary study of the use of hematite, goethite and magnetite for stone artefacts in Mesopotamia ca. 2400-1200 BC”.

Projecten

  • De keuze voor en implementatie van ondersteunende software op het gebied van offerte-beheer, personele planning en relatiebeheer voor het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen.
  • Administratie van Scholae, het interuniversitaire samenwerkingsverband voor nascholing tot docent Klassieke Talen, waarvan de VU penvoerder is.

Publicaties

Zie https://vu-nl.academia.edu/MartinedeVriesMelein

Links

LinkedIn profiel