Martijn van der Berg

Martijn van der Berg
+31 20 59 89240
7a-43
e.vander.berg@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( universitair centrum voor gedrag en bewegen )
medewerker studentenzaken nascholing VO