Vreeburg, M. M. (Madeleine)

10a00z, 10a00z
m.m.vreeburg@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( team special educational needs ), faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
Procesbegeleider Lesson Study, trainer en adviseur
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

De loopbaan van Madeleine Vreeburg in het onderwijs kenmerkt zich door afwisseling en flexibiliteit. Na haar Pabo studeerde zij Pedagogiek, met de afstudeerrichting onderwijskunde en een aantal jaren geleden volgde zij nog een Master Bestuurskunde aan de VU. In deze master heeft zij onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Hoger Onderwijs in relatie tot de internationale lijsten van beste onderwijsinstellingen.
In haar carrière heeft Vreeburg diverse projecten gedaan op het snijvlak van onderwijs en internationale vraagstukken, waarbij zij onder meer onderzoek uitvoerde en trainingen gaf in de Filippijnen, Suriname en Indonesië. De laatste jaren ligt haar focus weer meer op onderwijs in Nederland, zij werkt behalve voor de Vrije Universiteit ook voor de Pabo InHolland en begeleidt een school voor VSO in Haarlem.  Ook is zij als onderwijsadviseur verbonden aan Samsam.

Vreeburg is verder voorzitter van het bestuur van Femconsult, een organisatie die zich richt op het genderperspectief in ontwikkelingsprojecten en zij is lid van de Raad van Toezicht van Kolom.

Expertisen

  • Onderwijs 
  • Governance
  • Coaching

Onderwijs

  • Master SEN: Taal en vloeiend lezen
  • Lesson Study: diverse trainingen

Onderzoek

Student Voices in Lesson Study

Projecten

  • Lesson Study
  • Krachtig Meesterschap 
  • Universitaire Pabo

Publicaties

Nieuwenhuys, O. (ed.), M. Vreeburg and H. van Beers,
1993: Rapport van een workshop  " Urban Children and Poverty in the South". Amsterdam, InDRA.
1995: Growing-up in the Streets: Urban childhoods in the Developing World. New York and London: Routledge.
1994: Street children, NGOs and Social Welfare, in: Childhood, A global perspective.

Vreeburg, M.
1988: Milieu educatie en het buitenlandse kind In: Milieu Educatie no. 4, juli 1988.
1991: Kwaliteitszorg in het Voortgezet Onderwijs.   In: Tijdschrift voor de Lerarenopleiding  September 1991.
1996: Chinese scholen, in: Vernieuwing, tijdschrift voor opvoeding en onderwijs. November 1996.
1997: Spelenderwijs Wereldwijs, in: Jeugd, School en Wereld, no 4.
1999: NME en ontwikkelingseducatie horen bij elkaar. In: Podium, tijdschrift voor NME professionals. December 1999.
2004: Diverse artikelen voor Computers op School i.o.v. redactie.
2005: Wereldburgers en onderwijs, van 12 tot 18.
2006: The Voice, vol 8, no 78 august 2006. Right to Education: Health Issues.
2009: ‘Geef ze de ruimte’, Wereldburgerschap voor de middenbouw. Webpublicatie.
2010: ‘The making of’ een kindersite samsam, op: mijnkindonline.nl.
2011: ‘Jij bent veel te slim om juf te worden’. Met prof dr Siebren Miedema. In Friesch Dagblad, Nederlands dagblad en Gereformeerd Dagblad.
2013: Het professioneel Leergesprek. Didactief en School, publicatiedatum mei 2013.
2013: Gedragsvraagstukken in het Primair Onderwijs. Uitgave: voorjaar 2014, SWP.

Links