Terbeek, L.

Luuk Terbeek
+31 20 59 88707
11a00z
l.terbeek@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( learn academy )
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Technologie gedreven onderwijsinnovatie is mijn grote passie. Wij leven in een tijd met ongekende en geweldige onderwijskundige mogelijkheden die het Hoger Onderwijs (de rol van docent én student incluis) de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. Als Onderwijsadviseur ben ik betrokken bij projecten gericht op het verbeteren van het (onderwijskundig) gebruik van de huidige en toekomstige digitale leeromgeving. Daarnaast verzorg ik trajecten waarin ik docenten begeleid bij het concretiseren, ontwerpen en faciliteren van Blended Learning. Focus hierbij is het elkaar laten versterken van online -en offline werkvormen ten behoeve van verhoging van leerrendement en studenttevredenheid. Samen met mijn directe collega’s draag ik er zorg voor dat ook de deelnemers aan de BKO en SKO hier de vruchten van plukken.

Expertise

 • Blended Learning
 • e-Learning
 • Networked Learning
 • Microlearning
 • Learning Management Systems (LMS) 
 • Serious Gaming

Onderzoek

Per 2016 gestart met onderzoek naar de kracht van Blended Learning, wat weten we hiervan en wat moeten we weten.

Projecten

 • Blended Learning tbv Godgeleerdheid
 • Blended Learning tbv ULO & Letteren
 • VUmc Innovatie onderwijsvormen
 • DLO21
 • Blackboard Focus

Lidmaatschappen

 • Covoorzitter SURF Special Interest Group Blended Learning
Voormalig bestuurslid van de verenigingen:
 • Nederlandstalige Moodle vereniging (Ned-Moove) 
 • Simulation and Gaming Association The Netherlands (Saganet)

Publicaties

The power of Blended Learning, what we know and what we need to know. (verwacht medio 2017)

Overige activiteiten

 • Trekker expertgroep Onderwijs & ICT
 • FEWEB contactpersoon

Links

LinkedIn profiel

Terugblik Workshop Blended Learning

Verslag Next Higher Education 2015 (Luuk was hier spreker)