Liesbeth van Well-van Grootheest

Liesbeth van Well
+31 20 59 83982
10a00z
l.j.van.well-van.grootheest@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
Senior teaching staff

Ik werk als docentopleider en orthopedagoog bij het cluster Special Educational Needs van het Onderwijscentrum-VU. Een deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het begeleiden van studenten van de lerarenopleiding in het behalen van hun startbekwaamheid als leraar. Ook geef ik les in de master SEN, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

Ik verzorg ook opleidingen en trainingen op scholen. Mijn expertise ligt hierbij in het afstemmen van onderwijs aan de (speciale) behoeften van leerlingen, in het bijzonder als het gaat om reken-/wiskundeonderwijs. Het begeleiden van leraren in het vergroten van hun pedagogische bekwaamheid heeft ook mijn aandacht: het leren kijken naar wat leerlingen nodig hebben en daarin het handelen in de klas afstemmen.

Tenslotte begeleid ik universitair docenten van de VU bij het behalen van hun BKO-kwalificatie.
 

Links

Research Portal pagina