drs. J. M. Gerritsen (Judith)

Judith Gerritsen
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Judith Gerritsen studeerde Bewegingswetenschappen aan de VU. Daarna is zij aan de slag gegaan als docent fysiologie en als docentopleider voor docenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs. Dit laatste werd al snel haar hoofdtaak. Inmiddels is zij als onderwijskundig adviseur betrokken bij diverse projecten waarin het leren door professionals centraal staat. Dit doet zij als medewerker van het team zorg binnen het universitair centrum voor onderwijs, sport en zorg.

Expertise

Onderwijsinnovatie in (zorg)onderwijs met speciale aandacht voor motivatie en ict.

Onderwijs

  • Onderwijsinnovatie
  • Veranderkunde
  • Didactiek
  • Presentievaardigheden

Onderzoek

  • Advies kwaliteitsverbetering minoren hbo zorg
  • Onderwijskundige begeleiding ontwikkeling e-learning diversiteit in de zorg voor hbo zorg docenten

Publicaties

Gerritsen, J.M. & Roemaat, M.C.M. (2014) Jij mag kiezen: hoe geef jij feedback aan studenten? Onderwijs en Gezondheidszorg. maart 2014, jaargang 38, Nummer 2, pp. 3-6

Gerritsen, AGA en Gerritsen, JM (2005) Het Teamrolspel: een leuke werkvorm om

Samenwerking in medische opleidingen bespreekbaar te maken. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, september 2005 | Vol. 24, nr. 4, p. 175-183

Links

LinkedIn