Iris Pauw

Iris Pauw
+31 20 59 82999
10a00z
pauwiris@hotmail.com
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
Senior teaching staff

» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Iris Pauw is als lerarenopleider, vakdidacticus Aardrijkskunde en promovenda werkzaam aan de VU. Na 14 jaar lesgeven in het voortgezet onderwijs (gecombineerd met leraren opleiden), doet ze momenteel onderzoek naar de toekomstgerichtheid van het aardrijkskunde onderwijs. In de opleiding leidt ze naast de vakdidactiekbijeenkomsten ook een peergroup. Iris schreef mee aan het Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde dat inmiddels op veel lerarenopleidingen gebruikt wordt. Ook maakt ze deel uit van de commissie die (in opdracht van het CvTE en de SLO) het huidige examenprogramma aardrijkskunde voor Havo en Vwo herziet.

Expertise

Vakdidactiek Aardrijkskunde

Toekomstgericht onderwijs

Onderwijs

Algemene didactiek en vakdidactiek

Onderzoek

Promotieonderzoek toekomstgericht aardrijkskundeonderwijs