Caspar Geraedts

Caspar Geraedts foto
+31 20 59 83437
10a00z
c.l.geraedts@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
Senior teaching staff
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Caspar Geraedts studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en deed na zijn afstuderen (cum laude) onderzoek bij het Centrum voor Didactiek van de Bètawetenschappen (het tegenwoordige Freudenthal Instituut). Caspar werkte als docent biologie op Helen Parkhurst in Almere en het Cartesius Lyceum in Amsterdam. Bij projectbureau De Praktijk (in Amsterdam) werkte Caspar een aantal jaren als inhoudelijk medewerker, waar o.a. hij meewerkte aan de ontwikkeling van wetenschapsspel Expeditie Moendoes en diverse lessenseries voor Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Sinds 2012 werkt hij bij de VU als vakdidacticus biologie bij de universitaire lerarenopleiding (ULO), als opleidingsdocent BKO (HO) en als docent biologie bij het VASVU (voorbereidend jaar anderstalige studenten).

Expertise

 • activerende didactiek
 • visualisatiestrategieën en misconcepten in de biologie
 • onderwijsontwikkeling

Onderwijs

 • Vakdidactiek Biologie en Algemene Didactiek I, II en III (ULO)
 • Biologie 1 en 2 (VASVU)

Onderzoek

Caspar deed onder meer onderzoek naar misconcepten en de effectiviteit van onderwijsstrategieën rondom het begrip natuurlijke selectie. Momenteel doet Caspar onderzoek naar het gebruik van visualisaties en simulaties om complexe biologische processen aan te leren.

Projecten

 • e-klassen (Its Academy)
 • Science Created by YOU (SCY) (EU-project, o.l.v. Universiteit Twente)

Lidmaatschappen

Organisatie jaarlijkse NIBI-conferentie

Publicaties

 • Geraedts, C.L., Boersma, K.Th. & Eijkelhof, H.M.C. (2006). Towards coherent Science and Technology education. Journal of Curriculum Studies, 38 (3), 307 – 325.
 • Geraedts, C.L. & Boersma, K.Th. (2006). Reinventing natural selection. International Journal of Science Education, 28 (8), 843 – 870.
 • de Jong, T. et al. (2012). Using scenarios to design complex technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research & Development, 60 (5), 883 – 901.
 • Hordijk, K. et al. (2015). Biostratigraphical and palaeoecological implications of the small mammal assemblage from the late early Miocene of Montalvos2, Teruel Basin, Spain. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 95 (3), 321 – 346.

Links

LinkedIn profiel Caspar Geraedts