Berber Klein

Senior teaching staff, docentopleider speciale onderwijszorg en orthopedagoog

Ik ben werkzaam als docent bij het Onderwijscentrum-VU. Binnen de Universitaire Lerarenopleiding (Master en Minor) verzorg ik de vakken betreffende pedagogsich handelen. Ook geef ik les op de Master SEN opleidingen van Hogeschool Windesheim, voornamelijk op het gebied van rekendidactiek en rekenproblemen. Maar ook studieloopbaanbegeleiding en praktijkonderzoek. Naast de opleidingen verzorg ik trainingen op scholen en voor samenwerkingsverbanden. Deze zijn veelal gericht op het afstemmen van het onderwijs aan de pedagogische en didactische behoeften van leerlingen. Begrippen als handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken vertaal ik hiermee naar de dagelijkse onderwijspraktijk en de betekenis die dit heeft voor professionals in de school. Ik ben getraind als PBS-coach (Positive Behavior Support) en begeleid hierin twee scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Naast deze onderwijstaken coördineer ik de werkzaamheden van het cluster SEN (Special Educational Needs). In dit cluster werken psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in het afstemmen van het onderwijs op de (indiiduele) onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het SEN-team staat voor het professionaliseren van (gespecialiseerde) leraren en (ortho)pedagogen in de school. Met als doel een zo krachtig mogelijke onderwijsleeromgeving in te richten dat het mogelijk is af te stemmen op de specifieke behoeften van alle leerlingen.
 

Research Portal pagina Berber Klein