Anna Kaal

Anna Kaal
+31 20 59 89979
10a00z
aa.kaal@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( lerarenacademie )
UD/vakdidacticus Engels

Samenvatting

» Terug naar Medewerkers lijst

Ik studeerde in 2005 af aan de Vrije Universiteit voor de studie Engelse Taal en Cultuur, specialisatie interactie (cum laude), en een bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen. Hierna volgde een promotieonderzoek binnen het project "Metaphor in discourse" naar het gebruik van metaforen in conversaties. In het onderzoek deden we een kwantitatieve vergelijking van metafoorgebruik tussen verschillende registers en een kwalitatieve analyse op drie verschillende dimensies, namelijk vanuit een talig, conceptueel en communicatief perspectief. Ik ben gepromoveerd in 2012. Daarnaast deed ik de postdoctorale lerarenopleiding. Tussen 2011 en 2014 was ik werkzaam als docent en mentor op het Tabor College in Hoorn. Sinds februari 2014 ben ik werkzaam bij de lerarenopleiding van de VU (UCGB) als vakdidacticus Engels en onderzoeker. Daarnaast ben ik ook te vinden aan de Faculteit Geesteswetenschappen bij de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie.

Expertise

  • Language Awareness (taalbewustzijn)
  • Vakdidactiek MVT 
  • Analyse van taal en interactie

Onderwijs

  • Didactiek 1, 2, 3 (vakdidactiek MVT) en Praktijkonderzoek 1/2 (ULO)
  • Analyzing Text and Talk (BA), Narrativiteit en English in The Netherlands (Tweejarige educatieve master)

Onderzoek

Momenteel onderzoek ik via een landelijke enquete de meningen van docenten en lerarenopleiders mvt over de stand van zaken en toekomst van het mvt-onderwijs in het vo. Dit doe ik in opdracht van het Meesterschapsteam MVT. Ik ben verder geïnteresseerd in onderzoek naar taalgebruikspatronen (variërend van metaforiek tot stiltegebruik) binnen onderwijscontexten om docenten (en docenten in opleiding) bewust te maken van de manier waarop ze communiceren (en hoe ze dit effectiever kunnen doen). Ik organiseer op dit moment ook het congres "Look both ways: Narrative & Metaphor in Education" dat in maart 2017 plaatsvindt aan de VU (deadline call for papers 31 oktober 2016). Vanaf september 2017 gaat een PLG-project (genaamd Taalwijs2) van start waarin we samen met taaldocenten aan de slag gaan met taalbewustzijnsonderwerpen in hun onderwijs. Het project vloeit voort uit het eerdere Schooltalenproject Taalwijs.

PhD-onderzoek: Metaforen in conversaties

Via de zogenaamde MIPVU-methode heb ik metaforen in conversaties kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd en vergeleken met metaforen in fictie-, nieuws- en academische teksten. Het resultaat is een gedetailleerde beschrijving van een registerprofiel voor metafoorgebruik in conversatie. In de kwalitatieve analyse is aandacht voor de talige, conceptuele en communicatieve dimensie. Ook maakt een experiment naar metafoorinterpretatie en intonatie deel uit van mijn proefschrift.
emptyLidmaatschappen

Association for Language Awareness

Levende Talen

The association for Researching and Applying Metaphor (RaAM) 


empty

Publicaties

  • Dorst, A. G. & Kaal, A. A. (2012). Metaphor in discourse: Beyond the boundaries of MIP. Metaphor in use: Context, culture, and communication, 51-68.
  • Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A., Krennmayr, T., & Pasma, T. (2010). A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU (Vol. 14). John Benjamins Publishing.
  • Steen, G. J., Biernacka, E., Dorst, A. G., Kaal, A. A., López-Rodríguez, I., & Pasma, T. (2010). Pragglejaz in practice: Finding metaphorically used words in natural discourse. Researching and applying metaphor in the real world, 165-184.
  • Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., & Krennmayr, T. (2010). Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 765-796.
  • Steen, G.J., Dorst, A.G., Herrmann, J.B., Kaal, A.A., & Krennmayr, T. (2010). VU Amsterdam Metaphor Corpus.

Links

Mijn LinkedIn-profiel