Swennen, J.M.H.

+31 20 59 89217
11a00z
j.m.h.swennen@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( learn academy )
Senior teaching staff/Researcher
» Terug naar Medewerkers lijst

Samenvatting

Nadat ik de lerarenopleiding Nederlands en Engels in Tilburg (nu Fontys Hogeschool) had afgerond, heb ik vakdidactiek Nederlands gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo’n tien jaar gaf ik Nederlands aan de pabo van Saxion Hogeschool en vanaf 1998 ben ik verbonden aan wat nu het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen heet. Sinds die tijd heb ik talrijke cursussen verzorgd voor docenten in het hbo en de docenten van de VU, zowel uitgebreide cursussen voor beginners, verkorte cursussen voor docenten met minimaal vijf ervaring en individuele trajecten voor zeer ervaren docenten.

Ik ben in 2012 gepromoveerd op een socio-historisch onderzoek naar de ontwikkeling van het beroep en de identiteit van lerarenopleiders. Mijn huidige onderzoek richt zich op drie thema’s: identiteit van lerarenopleiders, opleidingsdidactiek voor lerarenopleiders en autonomie van lerarenopleiders.

Waarom Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen?
Onderwijs wordt een steeds belangrijker onderdeel van de taak van docenten aan de universiteit. Docenten moeten daarom kunnen rekenen op ondersteuning bij het ontwikkelen en verbeteren van hun kwaliteit als docent. Ondersteuning die past bij de verschillende stadia in hun ontwikkeling – daar draag ik graag aan bij.

Expertise

 • Opleidingsdidactiek
 • Opleiden van opleiders
 • Kwalitatief onderzoek

Onderwijs

 • Cursussen voor docenten Hoger Onderwijs
 • Opleiding voor Opleiders

Onderzoek

 • Naar professionele en academische identiteit van lerarenopleiders
 • Naar congruent opleiden en modellen van lerarenopleiders
 • Naar professionele ontwikkeling van lerarenopleiders

Projecten

Flankerend onderzoek in het project Begeleiding Startende Leraren (BSL)

Onderscheidingen/awards

Fellow van de international Professional Development Association (IPDA)

Lidmaatschappen

 • AERA: American Educational Research Association
 • ISCAR: International Society for Cultural and Activity Research
 • IPDA: International Professional Development Association
 • VELON: Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland
 • VOR: Vereniging voor Onderwijs Research

Publicaties

Swennen, A. (2014). More than just a teacher: The professional identity of teacher educators. In K. Jones & E. White (Eds.), Developing outstanding pratice in school-based teacher education (pp. 9-15). Northwich: Critical Publishing.

Swennen A. (2013). De ontwikkeling van het beroep van lerarenopleiders: Een historisch perspectief. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 34(4), 7-18.

Swennen, A. (2013). The power of policy-makers to make the right – or wrong – choices for professional development of teachers. Professional Development in Education, 40, p. 477-481.

Swennen, A. (2012). Van oppermeesters tot docenten hoger onderwijs: De ontwikkeling van het beroep en de identiteit van lerarenopleiders (proefschrift), Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/38045.

Swennen, A. & Snoek, M. (2012). LehrerbildnerInnen – eine neu entstehende Berufsgruppe in Europa: Forschung und politische Strategien. Journal für lehrerinnen- und lehrerbildung, 12(3), 20-30.

Snoek, M., Swennen, A., & Klink, M., van der (2011). The quality of teacher educators in the European policy debate: Actions and measures to improve the professionalism of teacher educators. Professional Development in Education, 37(5), 651-664. DOI: 10.1080/19415257.2011.616095.

Bates, T., Swennen, A., & Jones, K. (Eds) (2011). Professional development of teacher educators. Abingdon/New York, Routledge (first published as special issue). http://www.routledge.com/books/details/9780415591645/.

Swennen, A., Jones, K., & Volman, M. (2010). Teacher educators: Their identities, sub-identities and implications for professional development. Professional Development in Education, 36(1&2), 131-148. DOI: 10.1080/19415250903457893.

Swennen, A. & Volman, M. (2014). Teacher educators’ struggles for autonomy over the curriculum of teacher education in the Netherlands. Conference: The Battle for Teacher Education: Reform In International And National Contexts,Bergen, Norway.

Swennen, A. (2014). Recent struggles for control over the curriculum of teacher education in the Netherlands. AERA Annual Meeting, Philadelphia.

Swennen, A., Geerdink, G., & Volman, M. (2014). You do not fit here anymore: Developing a research identity as teacher educator.

Swennen, A. (2013). Teacher educator between ‘theory and ‘practice’. Key note lecture at the conference “Teacher educators as supervisors”, National University of Ireland, Dublin, Ireland, 6 December 2013.

Swennen, A. (2013). Improving teacher educators: A European perspective. Invited lecture at the conference in honour of prof. dr. Iván Falus, Eszterházy Károly Főiskola,  Eger, Hungary, 28 November 2013.

Swennen, A. (2013). The profession of teacher educators: Implications for theory and practice. Key note at the meeting "The Profession Teacher Educator". ÖFEB, Sektion LehrerInnenbildung & LehrerInnenbildungsforschung, und das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Wien, Austria, 14 October 2013.

Swennen, A. (2013). Who is leading the teaching profession? Professional development of
teacher educators: A European perspective
. Symposium ‘Continuing professional development and professional learning: Divergence in the UK’, University of West Scotland, Ayr.

Overige activiteiten

From 2013: Member of the Advisory Board for Practice-based Research of the Marnix Academy

From 2008 onwards: associate editor Professional Development in Education

2013: guest editor special issue Profession, identity and professional development of teacher educators of the Dutch Journal of Teacher Educators

2013: guest reviewer African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education

2012: guest reviewer special issue of Teacher Development about Teacher education futures

Links

LinkedIn