Sport en bewegen

Topbanner_SportenBewegen
 
Als sportcoach, trainer of docent is sport je passie. De prestaties van sporters verbeteren en toekomstige sportprofessionals opleiden is de uitdaging. Dat vraagt kennis en vakmanschap. Je wilt op de hoogte zijn van nieuwe inzichten en best practices en direct zelf met deze kennis aan de slag gaan. Aansluiting bij de wereld en beleving van de student of sporter is hierbij een van de succesfactoren.

De VU biedt masterclasses, workshops en cursussen voor sportcoaching en sport- en bewegingsonderwijs. Wat je bij ons leert kun je direct toepassen in je eigen praktijk. Daarnaast kun je bij de VU ook terecht voor coaching en begeleiding, advies en toegepast onderzoek. Jouw leerdoel, onderzoeks- of adviesvraag is daarbij het uitgangspunt, ons aanbod is op maat.

Sportinhoudelijke kennis en vakdidactiek

In onze dienstverlening vertalen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de beroepspraktijk. De opleiders en adviseurs van het team Sport en Bewegen beschikt over een combinatie van onderwijskundige en vakdidactische kennis en vakinhoudelijke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van motorisch leren en coachingstechnieken. Zij hebben ervaring in de sport en het sportonderwijs. Zo ben je verzekerd van praktijkgerichte opleidingen, adviezen en begeleidingstrajecten die gefundeerd zijn op actuele kennis en onderzoeksresultaten.

Voor wie?

Professionals en organisaties in sport en bewegen, zoals docenten Sport en Bewegen, leraren lichamelijke opvoeding, sportcoaches, sporttrainers, ROC’s Sport en Bewegen, ALO’s, sportbonden en sportorganisaties.

Maatwerk en incompany

Onze dienstverlening is vaak maatwerk. Aan een oriënterend gesprek voor een cursus of training op locatie, begeleidingstraject, advies of praktijkgericht onderzoek zijn geen kosten verbonden. U ontvangt op basis van uw vraag een offerte op maat. Na opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met Geert Buijtenweg, wn. teamleider Zorg, Sport en Veiligheid, geert.buijtenweg@vu.nl of 020 598 8609.