Advies en begeleiding

Topbanner_Maatwerkadvies

Advies

De VU adviseert onderwijs- en sportorganisaties, beroepsverenigingen en sportbonden bij onderwijskundige en organisatorische vraagstukken. Zowel op les- als organisatieniveau. Daarnaast ontwikkelen we ook onderwijsprogramma’s in opdracht, zoals curricula en (beroeps)profielen. Onze adviseurs zijn thuis in de praktijk van sport en bewegen, en kennen door hun academische achtergrond ook recente onderwijskundige vernieuwingen en vakinhoudelijke onderzoeksresultaten. Met onze adviezen kun je op de werkvloer direct aan de slag.

Voorbeelden van adviestrajecten

  • ROCTOP Amsterdam: advies en ondersteuning bij de opleiding Sport en Bewegen
  • Academie voor Sportkader (NOC*NSF): herzien van de kwalificatiestructuur Sport
  • Atletiekcoaches in opleiding: beoordeling van proeven van bekwaamheid

Begeleiding en coaching

Sportorganisaties, sportopleidingen en individuele docenten of sportcoaches kunnen ij de VU terecht voor begeleiding of coaching van medewerkers en teams. Op maat, met een specifiek doel en indien gewenst op de werkvloer.

Voorbeelden van coachingsvragen

  • “Hoe haal ik het meeste uit een training?.”
  • “De begeleidingsgesprekken die ik voer lopen altijd anders dan gepland.”
  • “Hoe zorg ik dat mijn spelers beter presteren onder druk?”
  • “Ik wil dat studenten actiever zijn tijdens mijn onderwijs.”
  • “Hoe krijg ik leerlingen/sporters aan het bewegen?”
  • “Hoe zorg ik dat mijn sporters zelf verantwoordelijkheid nemen in het veld?”

Maatwerk advies en begeleiding

Onze dienstverlening is vaak maatwerk. Aan een oriënterend gesprek voor een begeleidingstraject en teamcoaching of persoonlijke coaching zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt op basis van de vraag een offerte op maat. Na opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Neem voor vragen, informatie of een afspraak contact op met Geert Buijtenweg, wn. teamleider Zorg, Sport en Veiligheid, geert.buijtenweg@vu.nl of 020 598 8609.