Opleiding en professionalisering docenten wetenschappelijk onderwijs

De kwaliteit van het hoger onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door vakmanschap en expertise van docenten. Het HogerOnderwijsTeam onderkent dit en leidt docenten op die het verschil maken voor studenten. Ons uitgangspunt daarbij is dat docenten eigenaar zijn van hun eigen leerproces en dat opleiders hen in hun ontwikkeling begeleiden. Wij schrijven cursisten niet voor hoe het moet, maar reiken hen gereedschappen voor de onderwijspraktijk aan waar zij zelf een keuze uit kunnen maken. Hieronder treft u een overzicht aan met cursussen en opleidingen voor docenten en teams in het wetenschappelijk onderwijs.

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en Senior Kwalificatie Onderwijs
Onze BKO- en SKO-opleidingstrajecten zijn specifiek toegespitst op Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.
BKO-trajecten en SKO-programma voor VU docenten.
BKO-trajecten en SKO-programma voor UvA docenten.

Opleidingen en cursussen voor VU- en UvA-docenten

img_bullet_red
Leergang Onderwijskundig Leiderschap
In deze leergang leert u inhoud en vorm te geven aan onderwijskundig leiderschap op strategisch niveau.
img_bullet_red
Activerende discussies
In deze training staat het activeren en motiveren van studenten tijdens discussies centraal.
img_bullet_red
Begeleiding en beoordeling van stages en scripties
U krijgt handvatten aangereikt om de begeleiding van een stage of scriptie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Voor de student, maar ook voor uzelf.
img_bullet_red
Basiskwalificatie Examinering (BKE)
In de bijeenkomsten staan de verschillende fasen van de toetscyclus centraal. U vervaardigt een adequaat ingerichte toets, die aansluit bij het beleid van de instelling.
img_bullet_red
Blended learning
Tijdens deze training leert u welke ICT-middelen u kunnen helpen bij het ontwikkelen van een onderdeel uit uw eigen cursus en leert u de kwaliteit van het ontwikkelde cursusonderdeel te beoordelen.
img_bullet_redGroepsprocessen
Hoe ga ik om met studenten die domineren, meeliften of negatief zijn? Welke groepsdynamiek ontstaat bij zelfstandig werken? U leert bewuster een groep aan te sturen.
img_bullet_redOntwerpen en uitvoeren van onderwijs voor startende docenten
In deze cursus krijgt u een aantal belangrijke principes aangereikt waarmee u uw onderwijs op systematische wijze kunt vormgeven en oefent u vaardigheden in de praktijk.
img_bullet_redEnglish coursesTeaching Effectively in English
During the course, you will expand your active knowledge of terminology and phrases necessary for teaching.
img_bullet_red
Theatervaardigheden
U wilt meer grip op de aandacht van uw studenten krijgen? Gebruik de technieken van podiumkunstenaars!
img_bullet_red

Introductie startende Excie-leden
Het doel van de training is om u te informeren over de invulling van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteitsborging van toetsing.


Maatwerk advies en begeleiding

img_bullet_red
Het HogerOnderwijsTeam verzorgt voor faculteiten, afdelingen of op individuele basis graag een cursus of workshop op maat. Neem hiervoor contact op met Sjoerd Sinke, coördinator Hoger Onderwijs, sjoerd.sinke@vu.nl of (020) 59 81517.

PSB

img_bullet_red
Het Programma Sturen en Beïnvloeden (PSB) in een academische context wordt aangeboden aan medewerkers die zich willen verbreden en/of zich willen voorbereiden op staf- en managementfuncties met een ruimere verantwoordelijkheid.