LEEC Studiemiddag: differentiëren

Op donderdag 26 januari 2017 vindt de landelijke LEEC studiemiddag plaats, die wordt georganiseerd door het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel. Dit jaar staat de bijeenkomst geheel in het teken van differentiëren, van definitie tot en met de toepassing in de praktijk. Het belooft weer een inspirerende middag te worden!

Na de plenaire opening door keynote Martie Slooter gaat u praktisch aan de slag met differentiëren in twee workshoprondes van 60 minuten. In deze workshops bieden ervaren docenten en andere professionals uit het economieonderwijs u tools, tips, praktijkverhalen (en vooral veel ervaringen!) en adviezen op het gebied van differentiëren. Verderop op deze pagina treft u de titels en omschrijvingen aan van iedere workshop. Op het inschrijfformulier kunt u opgeven aan welke twee van de in totaal vier workshops u wilt deelnemen.
Na afloop van de studiemiddag heeft u een beeld wat differentiëren is en hoe u dit kunt toepassen in uw eigen les.

Voor wie?
Docenten vo en mbo en vakdidactici M&O en algemene economie voor zowel het eerste- als tweedegraads gebied.

Programma
13.00 - 13.15 uur Ontvangst met koffie/thee
13.15 - 14.00 uur Welkom en keynote Martie Slooter
14.00 - 15.00 uur Workshopronde 1
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 uur Workshopronde 2
16.30 uur Afsluiting en borrel

Startlezing Differentiëren
Door Martie Slooter, trainer, coach en consultant, MartieSlooterAcademie en MartieSlooterConsultancy
Martie SlooterIn deze presentatie gaat Martie Slooter in op de effecten van differentiëren in de klas. Waarom is het zo belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen? Wat hebben we als leraar dan concreet te doen om de leerlingen een bepaald niveau te laten halen? Hoe ziet een les er uit waarin wordt gedifferentieerd? Denk daarbij aan het doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstof. Uiteindelijk bespreken we de succesfactoren om te komen tot differentiëren om te voorkomen dat we in de mogelijke valkuilen stappen.

WORKSHOP RONDE I
1. Differentiëren van groepsoverzicht naar groepsplan in het VMBO economieonderwijs
Johan van der LeedenDoor Johan van der Leeden, VMBO docent aan het Minkema College te Woerden
De meeste docenten zijn goed op de hoogte van het begrip differentiëren, maar hebben met name behoefte aan praktische handvatten en voorbeelden. Deze workshop wordt verzorgd door docenten die veel praktijkervaring hebben met differentiëren en hiervan verschillende voorbeelden kunnen laten zien en toepassingsmogelijkheden vanuit hun eigen school, het Minkema College. Graag gaan zij hierover met u in gesprek tijdens de workshop.

2. Differentiëren in de les
Wim van KleefDoor Wim van Kleef, lerarenopleider UvA, docent economie & redacteur Factor D
Docenten spelen graag in op de verschillende leerbehoeften van leerlingen. Tegelijkertijd ervaren veel docenten het als moeilijk om het differentiëren te implementeren in het klaslokaal. Voor velen van hen komt het als een verrassing dat zij (vaak onbewust) in hun lessen al het een en ander doen aan differentiatie. In deze workshop maken we ons bewust hiervan en gaan we aan de slag met vragen als ‘wat is differentiëren’, ‘waarom zou je differentiëren’ en ‘op welke wijze kun je differentiëren’? Na afloop van deze workshop bent u beter in staat om in uw lesvoorbereiding en lesuitvoering rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.

WORKSHOP RONDE II
3. Onderwijs als het organiseren van het leren van de individuele leerling
Wim PonDoor Wim Pon, docentopleider aan Instituut Archimedes Utrecht
In het onderwijs wordt veel geschreven en gesproken over vakdidactiek. Daarbij zijn “activerende didactische werkvormen” de toverwoorden. Zelden gaat het echter over de kant van de ontvangers, de leerlingen. Wat gebeurt er allemaal in die hoofden? Is het niet verstandig en handig om ons af te vragen wat effectief is en efficiënt als je het onderwijs vanaf de kant van de individuele leerling benadert? Vraag je je wel eens af wat een leerling actief heeft onthouden van een uitleg? In deze workshop krijgt u handvatten om hiermee om te gaan.

4. Onderzoek naar differentiëren in de klas
Peter van der VeenDoor Peter van der Veen, lerarenopleider HvA/UvA
Veel studenten binnen het hoger onderwijs doen momenteel onderzoek naar differentiëren in de klas binnen het vo en mbo. Hierbij hebben zij vaak moeite met de definitie van het begrip “differentiatie”. Want wat is differentiatie nu precies? En op basis waarvan differentieer je? Waar loop je hierbij tegenaan? Er blijken vele manieren te zijn om “differentiëren” te definiëren, laat staan de toepassing hiervan in de klas. In deze workshop gaan we in op de verschillende definities van differentiëren en nemen we een kijkje bij de vele toepassingsmogelijkheden.


Praktische informatie

Datum en tijd
Donderdag 26 januari 2017 van 13.00 tot ca. 17.00 uur.
Plaats
Minkema College (Stein, vmbo-locatie), Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Cursusleider
Peter van Veen , voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar p.van.der.veen@hva.nl
Prijs
€ 125,- inclusief koffie, thee en materialen.
Bent u lid van VECON? Dan ontvangt u € 30,- VECON korting en betaalt u slechts € 95,-.
Speciaal studententarief: € 25,-.
Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 13 januari via het online inschrijfformulier. Hierop kunt u tevens de gewenste workshops kiezen.
Informatie inschrijven: Martijn van der Berg, e.vander.berg@vu.nl / 020-598 9240.