Wat is Lesson Study?

Lesson Study is een professionaliseringsmethode die al meer dan 100 jaar wordt toegepast in het Japanse onderwijs en de laatste jaren in hoog tempo zijn weg vindt naar andere landen. De kern van het succes zit in het samen ontwerpen van een les en in de uitvoering,  waarbij alle betrokken collega’s live meekijken. Bij het ontwerpen van de les en de nabespreking komen alle belangrijke onderwerpen aan bod, die te maken hebben met het leren van leerlingen. Hoe leren leerlingen eigenlijk? Wat betekent dat voor mijn instructie? Wat hebben ze geleerd in de les? En hoe weten we dat (zeker)? Bij het ontwerpen van een les brengt het team onderwerpen in die op dat moment voor hen van extra belang zijn, bijvoorbeeld activerende werkvormen, motivatie of samenwerken. Op die manier wordt de methode Lesson Study ingezet voor en aangepast aan de vragen en onderwerpen waar de school en de teams mee bezig zijn.

De kracht van de methodiek schuilt in een viertal aspecten:
1) Er ontstaat een intensieve samenwerking en praktische uitwisseling tussen teamleden. Daarmee wordt een Lesson Study een professionele  leergemeenschap.
2) Er ontstaat verdieping en reflectie op de pedagogische én (vak)didactische kennis. De uitwisseling met collega’s en experts in de voorbereiding en in het nabespreken van de les biedt docenten nieuwe inzichten en reflectie op hun eigen lespraktijk.
3) Door Lesson Study ontstaat een vernieuwde kijk op de leerling. Docenten leren om te anticiperen op het leergedrag van leerlingen in reactie op de voorgestelde instructie en leeractiviteiten.
4) Tenslotte ontwikkelt men als team een onderzoekende houding. Docenten worden systematisch gevraagd te werken. Zij stellen doelen (bij), reflecteren samen op de lessen en de leerprocessen van de leerlingen, en stellen de opbrengst voor het team vast.

Lesson Study kan worden ingezet voor alle niveaus en vakken (PO en VO). Doel van de methode is dat de teams eigenaar worden en de methode duurzaam kunnen inzetten in hun professionalisering.

Lesson Study op tournee: De Parade


In de zomer van 2016 was Lesson Study aanwezig tijdens De Parade.
In een korte demonstratie lieten we zien hoe je met een klas gedifferentieerd aan de slag kan. Het publiek observeerde de les.