Onderzoek

Onderzoek is onlosmakelijk verbonden met Lesson Study.

Interview met Sui Lin Goei, projectleider Lesson Study
In onderstaande video legt Sui Lin Goei uit welke belangrijke rol onderzoek speelt in het project Lesson Study.Het onderzoek speelt zich af op twee niveaus:

1) Praktijkgericht onderzoek door de leraren bij het ontwerpen en uitvoeren van de les.
Het gaat dan onder meer over:
· Op basis van welke gegevens delen we onze leerlingen in?
· Hoe leren mijn leerlingen het beste?
· Op welke wijze leggen wij het beste dit onderwerp uit?

Leraren worden door Lesson Study uitgedaagd om de data die zij over leerlingen hebben nog beter in te zetten voor het ontwerpen van de lessen. Vaak zijn leraren onbewust bekwaam. Lesson Study helpt hen om kennis en aannames over het leren van de eigen leerlingen te verbreden.

2) Wetenschappelijk onderzoek door de VU.
Alle scholen die met ons samenwerken doen mee aan een groter onderzoek. De VU richt zich in het onderzoek naar Lesson Study onder meer op de volgende thema’s:

Beter docentgedrag in relatie tot differentiatie.
De vragen hierbij zijn:
I. Welke kennis en inzichten over differentiatie ervaren docenten te leren en toe te passen middels Lesson Study?
II. Welke verandering vindt er plaats in de toepassing van deze kennis en inzichten over differentiatie, ten aanzien van het inzetten van verschillende instructies, werkvormen, opdrachten en tijdbalans?Professionalisering.
I. Welke verandering ervaren docenten in hun eigen kennis en vaardigheden, pedagogisch en vakdidactisch?  

II. Ontstaat er na participatie in Lesson Study een verandering in de sense of self efficacy (competentie opvatting) van docenten?
III. Welke betekenis heeft Lesson Study voor de professionalisering van startende docenten?
IV. Welke veranderingen in pedagogische en didactische vaardigheid worden waargenomen  bij docenten?

De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met alle partners. Onder het kopje ‘literatuur’ dat binnenkort verschijnt vindt u een aantal artikelen over de uitkomsten van het lopende onderzoek.