Terugblik Landelijke Lesson Study Conferentie

Lesson Study: Door samenwerken de les versterken

Op dinsdag 10 mei vond de eerste Nederlandse Lesson Study conferentie plaats op de VU in Amsterdam. Dit evenement werd georganiseerd door de VU Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht in samenwerking met Inspirezzo en Expertis.

De bijeenkomst trok veel belangstelling: uit alle delen van het land en onderwijssectoren kwamen leraren, lerarenopleiders en onderzoekers bijeen. Om aan de slag te gaan met Lesson Study tijdens de workshoprondes, en om de keynotes bij te wonen van dr. Pete Dudley (Universiteit van Leicester, UK) en prof. dr. Robert Jan Simons. Dudley was zichtbaar onder de indruk van de hoge opkomst op de conferentie en roemde de 'massive spread of Lesson Study in the Netherlands'. In zijn keynote gaf hij een inkijkje in de achtergronden van Lesson Study en de implementatie in Londonse scholen. In de tweede keynote gaf prof. dr. Robert Jan Simons een kritische beschouwing van docentprofessionalisering en de rol die Lesson Study hierbij vervult.
We blikken terug op een succesvolle eerste Nederlandse Lesson Study conferentie. Dit evenement wordt voortaan jaarlijks georganiseerd, waarbij de nadruk komt te liggen op het delen van good practices.

Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs
Alle deelnemers van de conferentie ontvingen het recent verschenen boek 'Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs', geschreven door Sui Lin Goei, Siebrich de Vries en Nellie Verhoef. Wilt u extra exemplaren bestellen voor collega's, of heeft u de conferentie gemist, dan kunt u dit boek bestellen op de website van Maklu en Garant.

Presentaties
Heeft u de Lesson Study conferentie gemist, of wilt u de presentaties nog eens doorlezen?
Download op deze pagina de presentaties die de revue passeerden op 10 mei 2016.

Foto's
Op onze fotopagina staan diverse foto's die een impressie bieden van de Lesson Study conferentie 2016.

Aan de slag met Lesson Study

Wilt u na het bijwonen van de conferentie ook aan de slag met Lesson Study, of bent u hier al mee bezig, maar wil uw team er meer uithalen?
Neem dan contact met ons op voor een traject dat aansluit bij uw leervraag. VU Lesson Study NL begeleidt docententeams op de werkvloer bij de implementatie van Lesson Study. Wij bieden maatwerk op locatie met ervaren procesbegeleiders en vakdidactici van de Vrije Universiteit. Zij beschikken over expertise, maar ook praktijkervaring in het onderwijs.

U kunt bij ons terecht voor:
1. Professionalisering: implementatie en begeleiding op maat van een Lesson Study cyclus;
2. Opleiding van procesbegeleiders binnen de school;
3. Onderzoek naar kwaliteit en resultaten van Lesson Study.

Lees hier meer over de opleidingsmogelijkheden op gebied van Lesson Study.