2e Landelijke Lesson Study Conferentie

Het leren van leerlingen

AanmeldenOp deze pagina kunt u zich aanmelden voor de Lesson Study conferentie en meer informatie vinden over de keynotes en workshops.

Lesson Study NL organiseert op dinsdag 9 mei 2017 van 9.00 tot 16.30 uur voor de tweede keer een landelijke Lesson Study conferentie voor onderwijsprofessionals. Locatie is PABO Domstad in Utrecht. Het programma omvat keynotes door experts en maar liefst 28 verschillende praktische workshops. Na afloop heeft u een compleet beeld van actuele ontwikkelingen, effecten van Lesson Study in de Nederlandse onderwijspraktijk en mogelijkheden voor toepassing in uw eigen onderwijs. U ontvangt een certificaat van deelname en de conferentie telt mee voor het Lerarenregister.

Wat is Lesson Study?
Lesson Study is een krachtige werkwijze voor het versterken van lessen, die effectief is in het po, vo, mbo, hbo en wo. Lesson Study is de snelst groeiende vorm van docentprofessionalisering ter wereld en wint in Nederland snel aan populariteit. Lees op deze pagina meer over wat Lesson Study inhoudt.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor onderwijsprofessionals met èn zonder ervaring met Lesson Study: docenten, sectieleiders en schoolleiders in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. 

Keynotes
De eerste keynote wordt verzorgd door dr. Catherine Lewis, de grondlegster van Lesson Study in Amerika. In haar lezing gaat zij in op de effectiviteit van Lesson Study.
In de tweede keynote legt prof. dr. Klaas van Veen uit wat de evidence-base rond Lesson Study is op basis van een uitgevoerde literatuurreview.
Ga hier naar de pagina met de keynote sprekers.

Workshops
In twee praktische workshoprondes gaat u zelf aan de slag. U kunt daarbij kiezen uit twee keer veertien workshops voor deelnemers uit het po, vo, mbo en hbo. Tijdens de workshops komt u meer te weten over bijvoorbeeld good practices van Lesson Study op scholen, onderzoek naar vormen van Lesson Study, ervaringen van de begeleiders van Lesson Study, Lesson Study in het po, vo, mbo en hbo en Lesson Study en gedragsproblemen.
Ga naar alle workshops uit ronde 1
Ga naar alle workshops uit ronde 2
Als klap op de vuurpijl wordt op het einde van de middag een live onderzoeksles met een klas gehouden!
 

Programma
9.00 - 9.30 uur
Ontvangst
9.30 - 10.30 uur
Keynote 1 door dr. Catherine Lewis
10.30 - 11.00 uur
Pauze met koffie/thee
11.00 - 12.00 uur
Workshopronde 1
12.00 - 12.45 uur
Lunchpauze
12.45 - 13.45 uur
Workshopronde 2
13.45 - 14.30 uur
Keynote 2 door prof. dr. Klaas van Veen 
14.30 - 15.00 uur
Pauze met koffie/thee
15.00 - 16.00 uur
Live onderzoeksles
16.00 - 16.30 uur
Afsluiting en borrel


Praktische informatie
Datum: 9 mei 2017
Tijd: 9.00 tot 16.30 uur
Locatie: PABO Domstad Utrecht
Kosten: € 250,- per persoon
Aanmelden: via het online inschrijfformulier

Studententarief
Speciaal tarief voor studenten: € 100,- per persoon.
Let op: aanmelden voor studenten kan door dit inschrijfformulier voor studenten in te vullen.

Terugblik 2016
Op dinsdag 10 mei 2016 vond de eerste Nederlandse Lesson Study conferentie plaats op de VU in Amsterdam.

Meer informatie
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor deze conferentie?
Neem gerust contact met ons op!

Inhoudelijk: Sui Lin Goei
T 020 59 89223
s.l.goei@vu.nl

Praktisch/organisatorisch: Martijn van der Berg
T 020 59 8924 0
E  e.vander.berg@vu.nlDe conferentie wordt georganiseerd door Lesson Study experts van de VU Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, de Hogeschool Windesheim en Expertis; experts met ervaring in het begeleiden van Lesson Study teams op scholen.
VU logoRUG logo2UT logo2Windesheim logo Expertis_logo