Informatie voor schoolleiders

Als schoolleider bent u steeds op zoek naar manieren om uw teams optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling. Jaarlijks investeren de teams op uw school veel tijd in scholing. Niet alleen omdat dat moet, maar ook vanuit de overtuiging dat onderwijs altijd beter kan. Borging van het geleerde is vrijwel altijd lastig: hoe zet je de nieuwe inzichten om in de praktijk? Hoe beklijft de nieuwe kennis? Het wordt steeds duidelijker dat teamleren een krachtig instrument is in de ontwikkeling van lerarenteams. Uiteindelijk zoekt iedereen naar een methode waarmee de teams zichzelf blijvend professionaliseren. Lesson Study is zo’n methode, waarbij de teams zélf de instrumenten krijgen om hun eigen professionalisering te borgen. Daarbij gaat het heel expliciet om het verbeteren van de lessen, door te differentiëren in instructie en samen na te denken over de opbrengst van de les.

Interview met Maud Croes, directeur van het Van Der Meij College in Alkmaar over Lesson Study: