Lesson Study

Wilt u uw onderwijs duurzaam ontwikkelen, en meer in samenwerking met uw collega’s? Wilt u meer tegemoet komen aan de individuele leerbehoeften van uw leerlingen? Met Lesson Study kunnen leraren hun onderwijs blijvend verbeteren. De  professionaliseringsmethode helpt u om samen met collega’s een les te ontwerpen waarbij de leerbehoeften van leerlingen en verschillende niveaus van instructie centraal staan. Hierbij passeren alle aspecten van het onderwijs de revue:

- Hoe leren uw leerlingen eigenlijk?
- Hoe kunt u bepaalde inzichten het beste overdragen?
- Hoe zorgt u  ervoor dat leerlingen effectief aan het werk gaan?

Lesson Study sluit naadloos aan bij de opvatting dat teams sterker zijn dan zijzelf denken en dat teamleren in een professionele leergemeenschap een grote bijdrage levert aan kwalitatief goed onderwijs.

Leraren over Lesson Study

Benieuwd naar Lesson Study in de praktijk? Van drie verschillende scholen die met deze methodiek werken hebben we de ervaringen verzameld en voor u op een rijtje gezet in het artikel Ervaringsverhalen Lesson Study (.pdf).

- “Het gaat eindelijk weer over het vak!”
- “Niet alleen de leervragen van leerlingen komen boven tafel, maar we weten nu ook waar onze eigen leervragen liggen.”
- "Je spart met andere docenten en handelt als team."

2e Landelijke Lesson Study Conferentie

Ga aan de slag met het leren van leerlingen tijdens de 2e Landelijke Lesson Study Conferentie op 9 mei 2017.

Wat is Lesson Study?

Lesson Study is een professionaliseringsmethode die al meer dan 100 jaar wordt toegepast in het Japanse onderwijs en de laatste jaren in hoog tempo zijn weg vindt naar andere landen.

Hoe werkt Lesson Study?

Lesson Study is een cyclisch proces van lesontwerp, uitvoering van de les, en reflectie op het leren van leerlingen.

Onderzoek

Onderzoek is onlosmakelijk verbonden met Lesson Study.

Informatie voor schoolleiders

Lesson Study is een methode waarbij lerarenteams zélf de instrumenten krijgen om hun eigen professionalisering te borgen.

Informatie voor leraren

Met je collega’s ontwerp je samen een les waarbij alle aspecten van onderwijs langskomen.

Opleiding

VU Lesson Study NL begeleidt docententeams op de werkvloer bij de implementatie van Lesson Study.

Nieuws

Hier treft u het laatste nieuws omtrent Lesson Study aan.

Contact

Bent u geïnteresseerd in Lesson Study en wilt u weten wat het voor uw les, team of school kan betekenen?