Hoe werkt Lesson Study?

Lesson Study is een cyclisch proces van lesontwerp, uitvoering van de les, en reflectie op het leren van leerlingen. De docenten, van een vakgroep of team, vormen een Lesson Study team en werken intensief samen op basis van een gemeenschappelijk doel. Op grond van dat doel bereiden de docenten samen één of meer lessen voor. De nadruk bij Lesson Study ligt op (het verbeteren van) de instructievaardigheden van de leraren en de leeropbrengsten van de leerlingen.

In drie bijeenkomsten wordt een les voorbereid. In de eerste twee bijeenkomsten kiest het team een thema waarop het zich wil focussen en stelt een leerdoel vast. In de 3de bijeenkomst schrijft het team gezamenlijk een concreet lesplan.  De voorbereide les wordt uitgevoerd (les 1), waarbij de teamleden de leerlingen live observeren. Na afloop wordt de les direct nabesproken. Vervolgens wordt de les bijgesteld en opnieuw uitgevoerd (les 2). Tenslotte reflecteert het team op het gehele proces.

Lesson Study cyclus
Lesson Study cyclus
 

In totaal zijn er zes bijeenkomsten die als volgt worden ingevuld:

 InhoudTijdsduur
Bijeenkomst 1Keuze thema en lesonderwerp.2 uur
Bijeenkomst 2Focus op de leerling: onderwijsbehoeften en plannen van de les.2 uur
Bijeenkomst 3Ontwerpen Lesson Study plan voor lables 1.2 uur
Bijeenkomst 4Lables 1 geven en nabespreken. Lables 2 ontwerpen.2,5 uur
Bijeenkomst 5Lables 2 geven en nabespreken.2,5 uur
Bijeenkomst 6Wat is er geleerd? Reflectie en delen van ervaringen.2,5 uur

 
De bijeenkomsten worden begeleid door een procesbegeleider en een vakdidacticus van de VU. Ons team is zeer ervaren in het begeleiden van teams met Lesson Study, zowel op pedagogisch als op didactisch vlak.