Onderwijsadvies LEARN! Academy

learnacademy

knop_blendedlearningknop_curriculumontwikkelingknop_professionaliseringknop_toetsbekwaamheid

Begeleiding op maat

De kwaliteit van het onderwijs wordt grotendeels bepaald door het vakmanschap en de expertise van de docenten die in onderlinge samenwerking het onderwijs verzorgen. Hiervoor is een duidelijke structuur van werken aan continue kwaliteitsverbetering essentieel. Het opzetten en behouden van goed onderwijs wordt gerealiseerd door het aanbrengen van kleine verbeteringen en soms door het invoeren van grotere ingrijpende wijzigingen. LEARN! Academy begeleidt docenten en opleidingen binnen en buiten de VU bij het realiseren van deze verbeteringen. Deze begeleiding kan uiteenlopende vormen aannemen: van een enkelvoudig consult tot een meerjarig adviestraject, en van workshops tot intervisie.

Uitgangspunt: uw professionaliseringswens
LEARN! Academy biedt opleidingen die een bepaald vraagstuk of probleem willen oplossen ondersteuning bij het procesmatig en/of inhoudelijk aanpakken van deze onderwerpen. Daarbij schrijven wij docenten en opleidingen niet voor hoe het moet, maar reiken wij hen beproefde gereedschappen voor de onderwijspraktijk aan waar zij zelf een keuze uit kunnen maken. Soms is het op maat creatief meedenken en zoeken naar voor de opleiding passende oplossingen. Het uitgangspunt bij onze dienstverlening is steeds dat de opleiding zelf eigenaar is en blijft van de verandering.

Vanuit deze grondslag begeleiden we niet alleen docenten, maar ook het onderwijsmanagement. We ondersteunen bij het inbedden van de zorg voor en de borging van de onderwijskwaliteit(szorg) en processen, die passen bij de bestaande werkwijzen en de eigenheid van de betreffende opleiding(en). Centrale diensten die direct of indirect strategisch  een rol spelen bij het realiseren van hoogwaardig onderwijs  ondersteunen we ook op deze basis.

Kwaliteit


LEARN! Academy is onderdeel van het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. De adviseurs en opleiders die hier werkzaam zijn ontwikkelen hun deskundigheid voortdurend. Dit gebeurt zowel door zijn advieswerk te baseren op de laatste wetenschappelijke inzichten als door zelf toegepast en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Zo kan de kennis en expertise van LEARN! Academy optimaal ingezet worden op terreinen die in dit huidige tijdsgewricht van belang zijn voor onze opdrachtgevers.

Meer informatie en contact


Als u ondersteuning wilt op één van deze of vergelijkbare thema’s, kunt u contact opnemen met Sjoerd Sinke, teamleider HogerOnderwijsTeam, sjoerd.sinke@vu.nl, 020 59 81517. Wij beginnen altijd met een kennismakingsgesprek waarin we graag verder praten over de vraag die er ligt en waarin we graag laten zien wat we u kunnen bieden.