LEARN! Academy

learnacademy

De adviseurs en opleiders van de LEARN! Academy faciliteren docenten in het wo en hbo bij de uitdagingen waar zij voor staan. Met opleidingen, begeleidingstrajecten, vraaggestuurde onderwijsadviestrajecten en onderwijsonderzoek draagt LEARN! Academy binnen en buiten de VU bij aan de ontwikkeling van onderwijs en professionalisering van docenten.

> Onderwijsadvies

knop_blendedlearningknop_curriculumontwikkelingknop_professionaliseringknop_toetsbekwaamheid

> Diversiteitsensitief onderwijs

> Docentprofessionalisering