Publicaties zorgonderwijs

Topbanner_Zorgonderwijs

Jij mag kiezen: hoe geef je feedback aan studenten?
feedback studentenDoor: Judith Gerritsen, opleider Zorgonderwijs & Marjolein Roemaat, coördinator Sport en Bewegen
Eerder verschenen in: Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, maart 2014
Motivatie lijkt een bepalende sleutel tot een succesvolle (studie)loopbaan. Autonomie, ervaren competentie en sociale verbondenheid bepalen de motivatie van een student. Zou het niet handig zijn als je als docent handvatten hebt om deze motivatie te beïnvloeden? Dat kan! Judith Gerritsen en Marjolein Roemaat, beiden docent/coach/adviseur bij EXPOSZ, geven in dit artikel (Onderwijs en gezondheidszorg, maart 2014) voorbeelden van hoe je met feedback  invloed kunt uitoefenen op de motivatie van de student. Lees verder...

emptyWat maakt een team tot een Super team?
superteamDoor: Allard Gerritsen, opleider Zorgonderwijs
Eerder gepubliceerd op 14 mei 2012

Journalisten spreken over trainers met magische kwaliteiten, over Dreamteams, over een mooie mix van bepalende en dienende spelers. Wat zijn toch de mechanismen van een team dat boven zichzelf uitstijgt? Wanneer is het geheel meer dan de som der delen? De sociale psychologie kan ons daar meer over vertellen. Interessant, want Londen staat voor de deur. Allard Gerritsen bespreekt vier belangrijke mechanismen bij teamvorming. Lees verder…

Het Teamrolspel: een leuke werkvorm om samenwerking in medische opleidingen bespreekbaar te maken
teamrolspelDoor: Allard Gerritsen en Judith Gerritsen, beide opleider Zorgonderwijs
Eerder verschenen in: Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, september 2005

Er wordt steeds vaker en meer in teams gewerkt. Het samen leren en het leren samenwerken is echter niet altijd even gemakkelijk en voor docenten blijkt het bespreken van de samenwerking lastig. Aanleiding om een werkvorm te ontwikkelen die de samenwerking bespreekbaar maakt: het Teamrolspel. Het spel is gebaseerd op de teamrollen die Belbin heeft onderscheiden. De bedoeling van het spel is inzicht te krijgen in de rolverdeling binnen de groep. Dit gebeurt door elkaar te observeren tijdens het spel en elkaar te typeren met behulp van kaartjes waarop kenmerken, kwaliteiten en valkuilen genoemd staan. Op deze wijze levert het Teamrolspel een bijdrage aan de bewustwording van de eigen rol binnen samenwerking. Het spel past goed binnen een competentiegericht curriculum en kan in verschillende situaties gespeeld worden. Lees verder…

emptySamenwerking is te leren! Maar hoe?
samenwerken is te lerenDoor: Allard Gerritsen, opleider Zorgonderwijs en A.P. Nauta
Eerder verschenen in: Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, juli 2008

Samenwerking in de gezondheidszorg is van groot belang voor de optimale zorg voor de patiënt. Sinds kort is samenwerken dan ook één van de centrale competentiegebieden in het medische basiscurriculum en in de vervolgopleidingen. Er is zowel behoefte aan informatie met betrekking tot inzichten en theorieën over samenwerken als aan voorbeelden van didactische werkvormen om het samenwerken aan te leren. Dit artikel beschrijft zes theorieën en inzichten over processen die bij het samenwerken een rol spelen. Vervolgens passeren aan
de hand van een competentiemodel enkele didactische werkvormen, die zich richten op kennis, vaardigheden, kwaliteiten, inspiratie en normen en waarden, de revue. De conclusie luidt dat samenwerking wel degelijk is aan te leren en dat in het curriculum van de medische basis- en vervolgopleiding hiervoor structurele aandacht moet zijn. De arts van nu is per definitie een ‘teamplayer’. Lees verder…

emptyKleur bekennen met het Team Rolspel
teamrolspel2Door: Allard Gerritsen, opleider Zorgonderwijs
Samenwerken in teams. Soms geweldig uitdagend en leuk, soms ook lastig en irritant: zo veel mensen, zo veel verschillen. Voor u als trainer, docent of manager boeiend om te begeleiden en bespreekbaar te maken. Het Teamrolspel biedt u drie sets kaarten en zeven werkvormen waarmee u samenwerking inzichtelijk en bespreekbaar kunt maken. Het gaat om rollen en posities, om kwaliteiten en valkuilen. Het gaat om vragen als: Wat vind ik en wat vinden mijn teamgenoten de beste manier om met elkaar onze doelen te bereiken? Hoe willen wij elkaar zien, elkaar aanspreken, elkaar benutten? Hoe combineren wij onze talenten, persoonlijkheden en vaardigheden? Het spel helpt bij het analyseren van de samenwerking, confronteert deelnemers met gebruiken en patronen, en verschaft een jargon en een theoretisch kader om functioneel over samenwerking te praten. Het Teamrolspel is ontwikkeld vanuit de theorie van Belbin. Lees verder…