Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen

Topbanner_professionals_UCGB_home

Het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) is een centrum voor postacademisch onderwijs in het kader van leven lang ontwikkelen. UCGB bestaat uit de drie eenheden VU Lerarenacademie, LEARN Academy en HOVO Amsterdam. Voor het ontwikkelen van opleidingen en andere dienstverlening maakt het UCGB gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten op het gebied van pedagogiek en onderwijskunde. De klantvraag of ontwikkelingswens is daarbij leidend.

De VU Lerarenacademie biedt opleidingen, cursussen, advies en begeleiding voor (aankomende) leraren en andere professionals die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderwijs. Zowel in open inschrijving als maatwerk.

De LEARN Academy biedt dezelfde dienstverlening voor docenten en andere professionals in het hoger onderwijs (hbo en wo), waaronder de VU en de UvA.

De docenten, opleiders, coaches en adviseurs van VU Lerarenacademie en LEARN! Academy weten wat er leeft in de veranderende maatschappij en staan dicht bij de beroepspraktijk. Zij zijn daar vaak zelf uit afkomstig of beschikken over expertise door praktijkgericht onderzoek.

HOVO Amsterdam biedt cursussen, leergangen, lezingen en studiedagen voor iedereen met zin in kennis vanaf 50 jaar. Aan de studiedagen en lezingen kunnen deelnemers van alle leeftijden meedoen. Het aanbod is breed en omvat de thema’s kunst en architectuur, letteren en muziek, archeologie en (cultuur)geschiedenis, filosofie en religie, economie, sociale wetenschappen, psychologie, exacte vakken en medische wetenschap.

Kijk voor meer informatie op de websites:

Onderwijs  Banner VU Lerarenacademie  HOVO

Opleidingen Sport, Zorg en Veiligheid

De volgende opleidingen die in het verleden werden aangeboden via het UCGB zijn nu ondergebracht bij de Faculteit voor Gedrag en Bewegingswetenschappen (FGB) en de UMC Academie: