Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Aan de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen zijn zo’n veertig medewerkers verbonden die vrijwel allen onderzoek combineren met onderwijs aan bachelor- en masterstudenten en in postdoctorale opleidingen. Ook dragen diverse gastonderzoekers en externe PhD studenten bij aan een florerend onderzoeks- en onderwijsklimaat.

In de afdeling zijn disciplinaire onderzoeksgroepen ondergebracht die samenwerken met pedagogische, onderwijs- en zorginstellingen in Nederland en met internationale onderzoeksgroepen. Met deze verschillende vormen van samenwerking wil de afdeling bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkeling en verbetering van pedagogische praktijken.

Onderzoek

Met ons onderzoek willen we het begrip van gezinsfunctioneren, onderwijs en hulpverlening bevorderen, en evidence-based interventies en preventies ontwikkelen die de optimale ontwikkeling ondersteunen van kinderen, adolescenten en volwassenen met beperkingen. We gebruiken daarvoor kennis uit de pedagogiek zelf, maar ook uit psychologie, neurowetenschappen en andere sociale wetenschappen. Ook gebruiken we verschillende onderzoeksmethodes, zoals experimenten, longitudinale vragenlijstonderzoek, observaties, interviews en normatief-ethische reflectie. De onderzoeksgroepen maken deel uit van het onderzoeksinstituut LEARN! en Amsterdam Public Health.

Maatschappelijke betrokkenheid

Pedagogische en Onderwijs wetenschappen hebben van oudsher een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Participatie in academische werkplaatsen zijn één voorbeeld van de manier waarop wij gestalte geven aan onze relatie met de samenleving. Tevens geven we regelmatig lezingen en workshops voor professionals en een breder publiek.

Onderwijs

De medewerkers dragen met enthousiasme bij aan de brede ontwikkeling van studenten Pedagogische Wetenschappen, de Universitaire Pabo, de Universitaire Lerarenopleiding en studenten die zich in minoren of honours courses willen verdiepen in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

De afdeling verzorgt de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de Universitaire Pabo Opleiding. Binnen de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen worden twee trajecten aangeboden: Orthopedagogiek en Onderwijs en Innovatie. De afdeling draagt bij aan de masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs en is betrokken bij de onderzoeksmaster Clinical and Developmental Psychopathology. Met de faculteit Rechtsgeleerdheid verzorgt de afdeling de interfacultaire minor Gezin, Recht en Forensische Gedragswetenschappen.