Onderzoeksgroepen Biologische Psychologie

Het onderzoek en onderwijs van Biologische Psychologie richten zich op de individuele verschillen in fysieke en mentale gezondheid, verschillen in cognitief functioneren en in normaal en abnormaal gedrag. We bestuderen de invloed van genetische, biologische en externe factoren op individuele verschillen in menselijk gedrag met onderzoeksopzetten en technieken uit de psychofysiologie,  de gedragsgenetica, en de epidemiologie.

In het Nederlands Tweelingen Register (NTR) dat in 1987 werd opgericht als belangrijke bron voor onderzoek in de (gedrags)genetica zijn over een periode van meer dan 25 jaar zijn longitudinale vragenlijstgegevens verzameld over persoonlijkheid, lifestyle, gezondheid en psychiatrische aandoeningen. Duizenden personen uit de deelnemende tweelingfamilies namen verder deel aan uitgebreide studies naar cognitie en geheugen, risicofactoren voor diabetes en hart- en vaatziekten, aan hersenonderzoek met structurele en functionele MRI of met EEG, en aan diagnostisch en etiologisch onderzoek op het gebied van de psychopathologie bij volwassen en kinderen (ADHD, depressie, angst en verslaving). 

Meer dan 60 promovendi hebben voor hun proefschrift al gebruik gemaakt van de gegevens verzameld door het NTR en veel van deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met internationale collega's. Engels is bij de vele lezingen en symposia op de afdeling dan ook de voertaal.

Onderzoek wordt gefinancierd door succesvolle verwerving van subsidies onder andere bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Europese Unie en de National Institutes of Health (VS).

Meer informatie over het onderzoeksprogramma is te vinden op deze Engelstalige pagina: Our Research Programme Genes, Behaviour and Health