Onderwijs Bewegingswetenschappen

De afdeling Bewegingswetenschappen verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen - en drie (research) masteropleidingen.

Bachelor Bewegingswetenschappen
Bewegen doen we allemaal, vaak zonder erbij stil te staan. Sporters, ouderen, maar ook mensen die revalideren bewegen daarentegen vaak heel bewust. Hoe bewegen we eigenlijk en wat is er allemaal voor nodig om ons bewegend functioneren te verbeteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarin je leert met verschillende professionals uit verschillende vakgebieden. Deze aanpak staat centraal in de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen.

Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health
In de Engelstalige masteropleiding Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health leren studenten multidisciplinaire wetenschappelijke kennis te vertalen naar de sport- en revalidatiepraktijk. Er is veel ruimte voor specialisatie.

Master Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
In de Engelstalige masteropleiding Musculoskeletal Physiotherapy Sciences staat klinisch onderzoek op het gebied van het musculoskeletale systeem centraal. Het doel van de opleiding is om academici op te leiden met voldoende expertise om het vakgebied van de fysiotherapie naar een hoger niveau te tillen.

Research Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health
De tweejarige Engelstalige Research Masteropleiding Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health bereidt voor op een onderzoekscarriere op het multidisciplinaire gebied van het menselijk bewegen. De opleiding integreert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met relevante vragen vanuit de klinische praktijk en sportwereld.

De medewerkers, die doceren in deze opleidingen, zijn aangesteld binnen de verschillende onderzoekssecties van de afdeling Bewegingswetenschappen. Daarnaast bestaat er een sectie Onderwijs, waarin full time docenten en de juniordocenten van Bewegingswetenschappen werkzaam zijn.