Onderwijs Bewegingswetenschappen

Afdelingshoofd

Prof.dr. Jaap H. van Dieën

 

Secretariaat

Het afdelingensecretariaat van de Faculteit der Bewegingswetenschappen is te bereiken via e-mail: secretariaat.bw.fgb@vu.nl Het afdelingssecretariaat bevindt zich in kamer MF D616

Algemeen nummer: 020 59 82000
Coördinator Bedrijfsvoering: Suzan Besuijen (020 59 89243)
Medewerkers secretariaat: Stacey Angel (020 59 88470) en Stefan de Graaf (020 59 88570)

Hoogleraren

Wetenschappelijke medewerkers

Bijzonder hoogleraren

Docenten

Postdocs

Promovendi

Buitenpromovendi

Gastonderzoekers