Bewegingswetenschappen

De afdeling Bewegingswetenschappen onderzoekt hoe mensen bewegen en hoe dat bewegen kan worden verbeterd in de context van de sport en de revalidatie en verzorgt onderwijs over deze thematiek. Ons onderzoek en onderwijs zijn multidisciplinair: we combineren fysiologie, psychologie en (bio)mechanica, in een integratieve benadering om het bewegen van de mens beter te begrijpen.

Het onderzoek van de afdeling Bewegingswetenschappen is ingebed in twee door de afdeling mede geïnitieerde instituten, namelijk Amsterdam Movement Sciences en Institute of Brain and  Behavior Amsterdam. De afdeling hecht veel belang aan de maatschappelijke waarde van haar onderzoeksresultaten, dat dan ook nauw aansluit bij de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Ons onderzoek wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door partijen buiten de universiteit, zoals NWO, STW, EU, en collectebusfondsen en wij schenken veel aandacht aan translatie van onze kennis om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten effect krijgen in de samenleving.

Ons onderwijs is nauw gerelateerd aan ons onderzoek, zodat studenten geconfronteerd worden met de nieuwste methoden, kennis en inzichten. De afdeling hecht aan een intensief contact tussen studenten en medewerkers.

Onderwijs Bewegingswetenschappen

De afdeling Bewegingswetenschappen verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen en drie (research) masteropleidingen.

Onderzoeksgroepen Bewegingswetenschappen

Het onderzoek van de afdeling Bewegingswetenschappen is ingebed in twee door de afdeling mede geïnitieerde instituten, namelijk Amsterdam Movement Sciences en Institute of Brain and Behavior Amsterdam.

Medewerkers Bewegingswetenschappen

Ben je benieuwd wie er op de afdeling Bewegingswetenschappen werkzaam zijn? Bekijk dan het medewerkersoverzicht.

Lustrum Bewegingswetenschappen

In 2021 viert de afdeling Bewegingswetenschappen haar 50-jarig bestaan! Alle informatie over het programma en de festiviteiten omtrent het lustrum vindt je op deze lustrumpagina.