Faculteitsbestuur

Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit.

Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • de opleidingen die aan de faculteit zijn verbonden
  • onderzoek dat wordt verricht door onderzoekers die bij de faculteit zijn aangesteld
  • de bedrijfsvoering van de faculteit

Het bestuur benoemt tevens de leden van de verschillende commissies, waaronder de examencommissie en de opleidingscommissies. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het faculteitsreglement.
Het faculteitsbestuur Gedrags- en Bewegingswetenschappen bestaat verder uit een directeur bedrijfsvoering, een portefeuillehouder onderwijs, een portefeuillehouder onderzoek, portefeuillehouder Graduate School en een studenttoehoorder. Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.

Samenstelling faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is te bereiken via het bestuurssecretariaat:

Prof. dr. M.W. (Maurits) van Tulder
Ingrid van der Poel
T: 020-5988888
Aanwezig: ma-di-do-vrij 07:30-17:00 uur
E: bestuurssecretariaat.fgb@vu.nl 

Drs. Martin van Aken
Chantal Beckers
T: 020-5983905
Aanwezig: ma-di-wo-do 09:00-15:30 uur
E: bestuurssecretariaat.fgb@vu.nl