Onderdeelcommissie FGB

Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau. De rechten en bevoegdheden van de ODC's zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit.

Meer informatie over de ODC vind je op VUnet.