Premaster Pedagogische wetenschappen

Wiskunde en statistiek

Wiskunde is een belangrijk onderdeel in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Hoewel alle studenten met een vwo-opleiding formeel geschikt zijn, is gebleken dat studenten die weinig wiskunde in hun vooropleiding hebben gehad, moeite hebben met de opleidingen Pedagogische Wetenschappen. De faculteit hecht veel belang aan wiskundekennis van aankomende studenten.

Je kunt je door middel van een wiskundecursus of wiskundetoets op het vak Statistiek I voorbereiden.

Wiskundetoetsen
Er zijn drie mogelijkheden om de zelfstudietoets af te leggen: op 18 maart 2019, 18 juni 2019 of 24 juli 2019. De toets is een open boek tentamen en bestaat uit zes meerkeuzevragen en drie open vragen. Meld je aan voor de wiskundetoets

Voorbeeldtoets
Voorbeeldtoets
Uitwerkingen voorbeeldtoets

Wiskundecursus
De wiskundecursus bereidt je voor op de wiskundetoets. Deze cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. De startdatum van de wiskundecursus was op woensdag 6 februari 2019. In het voorjaar van 2020 start er weer een wiskundecursus.

Ingangsniveau: Rekenvaardigheden zoals kunnen rekenen met breuken en negatieve getallen, beheersing van de tafels van vermenigvuldiging en kunnen toepassen van voorrangsregels zijn een belangrijke voorwaarde om de cursus met succes te kunnen doorlopen. Zorg dat je die rekenvaardigheden hebt bijgespijkerd voordat je aan de cursus begint. Tijdens de cursus is hier geen tijd meer voor.

Voorbereiding wiskundetoets
De leerstof voor de toets is het gehele boek Wiswijs (inclusief Appendix A t/m C) door Fred Pach & Hans Wisbrun, 4e druk, 2018, uitg. Noordhoff, ISBN 978-90-01-87626-5, verkrijgbaar bij de boekhandel en online o.a. bij bol.com. LET OP: de 3e druk uit 2010 is verouderd en niet geschikt. Verder heb je nodig een rekenmachine met toetsen voor logaritmen en machten. Een geschikt model is bijvoorbeeld de Casio FX-82MS of de TI-30XA. NB. Je mag geen gebruik maken van een grafische rekenmachine! Ook heb je een liniaal, potlood, gum en papier met ruitjes nodig voor het tekenen van grafieken.

Kosten
Deelname aan een zelfstudietoets kost € 50,-. Deelname aan de wiskundecursus kost € 495,-. De kosten van deze afsluitende toets zijn in het cursusgeld inbegrepen. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Er wordt evenmin gerestitueerd in geval van overmacht, ziekte of andere omstandigheden. 

Voorbeeldtoets
Voorbeeldtoets
Uitwerkingen voorbeeldtoets

Contact
contact@vu.nl