Premaster Pedagogische wetenschappen

Wiskunde en statistiek

Let op: de wiskundecursus en -toets wordt in collegejaar 2020-2021 niet meer aangeboden op de VU. Informatie over alternatieve manieren om je voor te bereiden op Wiskunde en Statistiek volgt.

Wiskunde is een belangrijk onderdeel in de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Hoewel alle studenten met een vwo-opleiding formeel geschikt zijn, is gebleken dat studenten die weinig wiskunde in hun vooropleiding hebben gehad, moeite hebben met de opleidingen Pedagogische Wetenschappen. De faculteit hecht veel belang aan wiskundekennis van aankomende studenten.

Let op: de wiskundecursus en wiskundetoets zijn niet verplicht voor toelating tot de premaster. Je kunt deze cursus volgen ter voorbereiding op de statistiekvakken die binnen de premasteropleiding gegeven worden. Het afleggen van het premasterassessment is wel verplicht (zie Toelatingseisen en aanmelden). Het behalen van de wiskundetoets geeft je geen vrijstelling voor het onderdeel Wiskunde en Statistiek van het assessment.

Wiskundetoetsen
Er zijn drie mogelijkheden om de zelfstudietoets af te leggen: deze zullen plaatsvinden het voorjaar 2020. Maandag 23 maart, dinsdag 16 juni en woensdag 8 juli. Je kunt je hiervoor aanmelden per 1 november 2019. De toets is een open boek tentamen en bestaat uit zes meerkeuzevragen en drie open vragen. Er worden 3 toetsmomenten per jaar aangeboden. Er is geen dus herkansingsmogelijkheid voor de toets van 8 juli, ook niet voor onvoorziene omstandigheden.

Wiskundecursus en toets
De wiskundecursus bereidt je voor op de wiskundetoets. Deze cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Op woensdag 5 februari 2020 start er weer een wiskundecursus. Meld je aan via het online formulier.

Ingangsniveau: Rekenvaardigheden zoals kunnen rekenen met breuken en negatieve getallen, beheersing van de tafels van vermenigvuldiging en kunnen toepassen van voorrangsregels zijn een belangrijke voorwaarde om de cursus met succes te kunnen doorlopen. Zorg dat je die rekenvaardigheden hebt bijgespijkerd voordat je aan de cursus begint. Tijdens de cursus is hier geen tijd meer voor. Mocht tijdens de cursus blijken dat je niet mee kan komen op het niveau is dit geen reden tot restitutie. Na 18 bijeenkomsten dien je op 6 VWO een toets te kunnen maken. De cursus is gericht op studenten met een HAVO 5 wiskunde niveau.

Voorbereiding wiskundetoets
De leerstof voor de toets is het gehele boek Wiswijs (inclusief Appendix A t/m C) door Fred Pach & Hans Wisbrun, 4e druk, 2018, uitg. Noordhoff, ISBN 978-90-01-87626-5, verkrijgbaar bij de boekhandel en online o.a. bij bol.com. LET OP: de 3e druk uit 2010 is verouderd en niet geschikt. Verder heb je nodig een rekenmachine met toetsen voor logaritmen en machten. Een geschikt model is bijvoorbeeld de Casio FX-82MS of de TI-30XA. NB. Je mag geen gebruik maken van een grafische rekenmachine! Ook heb je een liniaal, potlood, gum en papier met ruitjes nodig voor het tekenen van grafieken.

Kosten
Deelname aan een zelfstudietoets kost € 50,-. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Er wordt evenmin gerestitueerd in geval van overmacht, ziekte of andere omstandigheden. Deelname aan de wiskundecursus kost € 495,-. De kosten van deze afsluitende toets zijn in het cursusgeld inbegrepen.

Voorbeeldtoets
Voorbeeldtoets
Uitwerkingen voorbeeldtoets

Contact
contact@vu.nl