Premaster Pedagogische wetenschappen

Toelatingseisen en aanmelden


N.B. 1 juni 2018
: Deadline aanmelding Studielink, deadline indienen toelatingsverzoek in VUnet en deadline aanmelden premasterassessment.

Aanmelden na de deadline is niet meer mogelijk. Binnen Studielink staat de premaster onder de Bacheloropleidingen. Nadat je je hebt aangemeld binnen Studielink, krijg je een VUnetID waarmee je kunt inloggen op het studentenportal VUnet. In deze omgeving kun je je aanmelden voor het premasterassessment. Meer informatie over de inschrijfprocedure voor de premaster kun je vinden op de VU website.

Je wordt alleen toegelaten tot de premaster als je:

 1. op grond van je diploma toelaatbaar bent en
 2. hebt voldaan aan de eisen van het premasterassessment.

1. Toelaatbaar op grond je diploma

Direct toelaatbaar

Met één van de onderstaande hbo-diploma’s ben je rechtstreeks toelaatbaar tot de premaster, mits je diploma niet langer dan 5 jaar geleden is behaald:

 • Leraar basisonderwijs (PABO)
 • HBO Pedagogiek
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Maatschappelijke Werk en Dienstverlening
 • HBO masteropleiding Special Educational Needs (SEN)
Je hoeft geen toelatingsverzoek in te dienen.
Let op: dit diploma mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Deadlines:
Voor 1 juni 2018 moet je je aanmelding in Studielink en VUnet (inclusief aanmelding premasterassessment) hebben voltooid. Meer informatie vind je op VUnet.
Uiterlijk 31 augustus 2018 moet je je volledige inschrijving hebben voltooid.

Niet direct toelaatbaar

Beschik je niet over een bovengenoemd hbo-diploma of is deze ouder dan 5 jaar, dan voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreeks toelating.

Bovengenoemd diploma ouder dan 5 jaar
Ben je in het bezit van een bovenstaand genoemd diploma ouder dan 5 jaar (of heb je een diploma Hogere Kaderopleiding Pedagogiek), dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten.

Daarvoor moet je een formulier 'Verzoek toelating PMC met diploma ouder dan 5 jaar' indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Verwant diploma
Ben je in het bezit van een ander aan de Pedagogische wetenschappen verwant diploma (van minimaal hbo-niveau), dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten.

Daarvoor moet je een formulier 'Verzoek toelating PMC ogv verwant diploma' indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2018 kosteloos geannuleerd worden.
Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:

 • Eén van bovenstaande formulieren ‘Verzoek tot toelating PMC’ + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken/curssussen die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur.
  Formulier en vakomschrijvingen s.v.p. gezamenlijk als ‘motivatiebrief’ (één document!) uploaden. 
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de premaster (indien reeds in je bezit) 
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de premaster. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

De toelatingscommissie beoordeelt je volledige verzoek en informeert je over het genomen besluit.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet (inclusief aanmelding premasterassessment): 1 juni 2018
Deadline volledige inschrijving: 1 september 2018

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

2. Eisen premasterassessment


Wil je de premaster volgen, dan moet je ook het premasterassessment halen. De uitslag hiervan is bindend en alleen geldig voor het komende studiejaar.

Het premasterassessment bestaat uit toetsen op Tekstbegrip Engels, Wiskunde & Statistiek, Tekstopbouw Nederlands en een Capaciteitentest met subonderdelen Rekenvaardigheid, Woordrelaties en Woordanalogieën.

Het is niet mogelijk om vrijstelling voor één of meerdere onderdelen van het assessment te krijgen. Er wordt een gecombineerde score voor Numerieke en wiskundige vaardigheden samengesteld uit het aantal goede antwoorden voor het subonderdeel Rekenvaardigheid en het onderdeel Wiskunde & Statistiek. De gecombineerde score voor Taalvaardigheid Nederlands wordt samengesteld uit het aantal goede antwoorden voor de subonderdelen Woordrelaties en Woordanalogieën en het onderdeel Tekstopbouw Nederlands. Een onvoldoende score op een ander subonderdeel kan dus gecompenseerd worden door een hogere score op een ander subonderdeel. Je moet verder een bepaalde score halen voor het onderdeel Engels tekstbegrip.

Uitgebreide informatie over het assessment vind je op de website van de VU.
Advies: Kijk ook bij Inhoud van de studie o.a. voor informatie over registratievakken NVO.

Kosten premaster
De kosten voor de premaster Pedagogische wetenschappen (2017-2018: 30 EC) vind je op de website van de VU. Wil je extra vakken volgen naast de premastervakken dan bedragen de kosten €100,- per studiepunt.

N.B. Als je al een gesubsidieerde HBO-masteropleiding hebt afgerond en je gaat met een WO-masteropleiding starten, dan betaal je het instellingstarief. Zie de website van de VU voor de laatste informatie betreffende het collegegeld.