Pedagogische wetenschappen

Registratie-eisen NVO voor Orthopedagogen

Aan het eind van de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen kunnen studenten in aanmerking komen voor verklaringen dat zij voldoen aan bepaalde eisen voor registratie bij de beroepsvereniging NVO.

Het gaat hierbij om twee typen verklaringen:

  • basisregistratie orthopedagoog NVO
  • basisaantekening diagnostiek NVO

De basisaantekening diagnostiek kan alleen in combinatie met de basisregistratie worden aangevraagd. Met deze twee verklaringen voldoet een student ook aan de entree-eisen voor de GZ-opleiding.

Voor de basisregistratie NVO dient aan een bepaald vakkenpakket en een klinische stage te worden voldaan. Voor de aantekening diagnostiek moet daarnaast een getekende casusverklaring worden ingeleverd. Een student voldoet aan het vereiste vakkenpakket met het het aanbevolen orthopedagogiekprogramma voor VU- BAMA studenten.

De opleidingsprogramma’s van de verschillende universiteiten worden regelmatig beoordeeld door de NVO in relatie tot de ingangseisen. De examencommissie van de faculteit geeft op aanvraag bij het diploma een verklaring mee of voldaan is aan de NVO- eisen.

Aantekening Diagnostiek
Voor de aantekening diagnostiek NVO is een casusverklaring nodig voor drie casussen. Deze casusverklaring wordt getekend door de student, de praktijkbegeleider en door de VU-stage-supervisor. De verklaring kan via de Canvaspagina van de stage worden gedownload.

Premaster studenten
Ook voor premaster studenten geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisregistratie en de aantekening diagnostiek. Daarvoor moeten premasterstudenten naast één van de Mastertrajecten orthopedagogiek voldoen aan de volgende specifieke registratie-eisen:

  1. Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
  2. Ontwikkeling en psychopathologie [6 EC]
  3. Persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek [3 EC]
  4. Risicotaxatie [6 EC]

Deze vakken dienen extra te worden gevolgd tijdens de premaster of masteropleiding. Het wordt aangeraden om deze vakken te volgen tijdens de premaster aangezien dit programma uit 30 ects bestaat.

De student dient zich voor deze vier vakken aan te melden via contractonderwijs. De kosten van deze extra registratievakken zijn €100,- per studiepunt en komen in totaal uit op €2.100,- De examencommissie beoordeelt of voldaan is aan alle eisen.

Universitaire Pabo

Ook voor Universitaire Pabo studenten geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisregistratie en de aantekening diagnostiek. Daarvoor moeten ook zij naast één van de Mastertrajecten orthopedagogiek voldoen aan de volgende specifieke registratie-eisen:

  1. Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
  2. Ontwikkeling en psychopathologie [6 EC]
  3. Persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek [3 EC]