Beroepsperspectief Pedagogische wetenschappen

Heb je je bachelor gehaald, dan draag je de titel Bachelor of Science. De meeste studenten kiezen ervoor om hierna door te gaan met een masteropleiding. Binnen de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen zijn er twee éénjarige mastertrajecten: Orthopedagogiek en Onderwijs en Innovatie (voorheen: Onderwijs en Theoretische Pedagogiek).

Orthopedagogiek

Bij Orthopedagogiek staat het opvoedings- of leerproces centraal. Het gaat hier om kinderen, hun opvoeders en de relatie tussen die twee. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat, gaan orthopedagogen aan het werk. Als orthopedagoog kun je bijvoorbeeld als onderzoeker na gaan hoe tienermoeders denken over ouderschap en wat zij verwachten van opvoeden. Je kunt ook aan het werk als hulpverlener: samen met ouders ga je uitzoeken hoe zij hun gehandicapte kind het best kunnen helpen om groot te worden. Of je begeleidt leerkrachten in het vaststellen hoe een kind toch kan leren lezen, als alle gewone methoden niet werken.

Onderwijs en Innovatie

Als onderwijspedagoog ben je opgeleid om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn onderwijspedagogen in trek voor hogere beleids-, advies- of kaderfuncties of voor (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.

Beleidsmedewerker, opleidingsdeskundige, ontwikkelaar, docent
Onderwijspedagogen werken als onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek of onderwijskunde, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, of als directeur, intern begeleider of decaan op een school.